2 Niedziela Wielkiego Postu

Rdz 15,5-12.17-18 Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Flp 3,17–4,1 Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała
Łk 9,28b-36 Przez cierpienie do chwały zmartwychwstania

Świetlany obłok towarzyszył przymierzu Abrama, przymierzu Mojżesza i w jakimś sensie nowemu przymierzu Jezusa, Syna Bożego. Znakiem przymierza Pana Jezusa jest krzyż. Rzeczywistość radykalnie dotykalna, w przeciwieństwie do świetlanego obłoku. Święty Paweł nawołuje Filipian do działań zgodnych z przymierzem krzyża, aby ciało fizyczne mogło zostać przemienione  w ciało chwalebne. Przemienienie Chrystusa wskazuje nam kierunek rozwoju wiary.

1.    Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu pobożności i polskiej tradycji.

2.    W tym tygodniu rekolekcje wielkopostne będzie przeżywać nasza młodzież:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształacących ze Wzgórza Wolności
•    Poniedziałek  18 .03.2019 i Wtorek 19.03.2019.
Godz. 8.30 spotkanie  rekolekcyjne w kościele
10.30 lekcje
•    Środa  20 .03.2019.
Godz.8.30 dzień pokutny – spotkanie wspólne dla wszystkich w kościele
Godz.10.30 – lekcje

Liceum Ogólnokształcące  ul. Klasztorna – klasy I i II
Środa  20 .03.2019
Godz.8.30 dzień pokutny – spotkanie wspólne dla wszystkich w kościele
Godz. 10.30 lekcje
Czwartek i piątek  21 i 22. 03.2019
Godz.8.30   – spotkanie rekolekcyjne w kościele w kościele
Godz.10.30 lekcje
Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji naszej młodzieży o Dary Ducha Świętego na czas przeżywanych rekolekcji i Wielkiego Postu.

3.    Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pokutne:
•    W każdą środę o godz.7.30 i 17.30 – różaniec pokutny
•    W każdy piątek –   Droga Krzyżowa
-Dla dzieci o godz.16.30
-Dla dorosłych o godz.18.00
-Dla młodzieży o godz.19.15      
•    W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00

4.    We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Msze Święte o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00.

5.    Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

6.    Serdecznie zachęcamy do nabywania nowego nru „Gościa Niedzielnego”, Małego Gościa” i innych czasopism religijnych

7.    Zapraszamy na spotkania:
•    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - środa, godz. 19.00;
•    Koło misyjne dzieci - sobota, godz. 9.00;
•    Schola parafialna - sobota, godz. 11.00.

8.    W minionym tygodniu odeszła po nagrodę do Pana śp. Elżbieta Formela z Gdańska, wcześniej zam. w Kartuzach   – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…      

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej  wielkopostnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej  z Kartuskiego Raju  polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.                                                                                                                
Wasi Duszpasterze