X

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Dz 4,32-35 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej
1 J 5,1-6 Naszą siła jest nasza wiara
J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą niedzielę chce nam na nowo uświadomić, jak ważne jest nasze osobiste wyznanie wiary w Chrystusa Pana. Ewangelia przywołuje dwa wydarzenia z Wieczernika: ukazanie się Zmartwychwstałego przestraszonym uczniom i ich radość z obecności Mistrza oraz ich relację o spotkaniu z Panem przekazaną nieobecnemu wówczas Tomaszowi. Wiara w Chrystusa jednoczy cały Kościół, o czym przypominają Dzieje Apostolskie. Ta wiara jest naszą siłą i zwycięstwem, co dopowiada Święty Paweł. Słuchając dziś Słowa Bożego, uchwyćmy się mocno wiary w Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim byli jedno i w Nim zwyciężali.

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Wyjątkowość dzisiejszego Święta oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże Miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3. Dziś o godz. 15.00 – w GODZINIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo różańcowe dla wszystkich wspólnot parafialnych. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.

4. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

5. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

6. W piątek 16-ty dzień miesiąca zapraszamy na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II po mszy św. o godz.18.00.

7. Przyszła, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

8. Zapraszamy na różaniec błagalny i litanię do św. Józefa o ustanie epidemii na godz.7.30.

9. Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym –poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej parafii jest nią Pan Paweł Ziemann. Jego numer telefonu znajduje się na stronie internetowej naszej parafii (kliknij) i w gablocie ogłoszeń.

10. W związku z tym, że nasz kościół jest monitorowany informujemy, że w ciągu dnia kościół będzie otwarty na nawiedzenie i adorację Najświętszego Sakramentu dla wszystkich wiernych w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu – wejście przez spowiednicę, natomiast w celach zwiedzania kościoła, wchodzimy przez zakrystię. Serdecznie zachęcamy do osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, tak pięknie zachęca nas Sługa Boży O. Wenanty Katarzyniec: „Oprócz należytego zachowania się wymaga od nas P. Jezus w Najśw. Sakramencie obecny, byśmy z Nim rozmawiali, modlili się do Niego. Smutnym byłoby to znakiem, gdybyśmy się nudzili wobec Pana Jezusa. Z ludźmi łatwo nam rozmawiać godzinę i więcej, a ze Zbawicielem tak trudno? Nie wiecie, co mówić do Chrystusa Pana. A czyż żadnych potrzeb nie macie? Może troska was trapi jaka? Może kłopot w domu, może bieda, choroba wam dolega to wszystko trzeba Panu Jezusowi przedstawić! Nieraz chcecie się użalić przed kim, aby wam się lżej zrobiło, pragniecie? Oto Chrystus utajony w ołtarzu najlepszym waszym Przyjacielem. Żadnych nie masz potrzeb doczesnych? Lecz może twoja w opłakanym znajduje się stanie? Może leżysz w grzechach nałogowych? Kiedy więc przyjdziesz do kościoła, odezwij się do swego Pana: Jezus! ratuj mnie, bom nędzny, ulecz mnie, podźwignij mnie z grzechu? Nie masz żadnych potrzeb sam – módl się za drugich, za opuszczonych za świat cały – a tak nie będzie ci się nudziło w kościele i Pan Jezus zadowolony będzie z twojej obecności”. (s.86) /o. Wenanty Katarzyniec, Nauka w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w Oktawie Bożego Ciała/

11. Msza św. za śp. Józefę Kanczkowską ofiarowana od 7 Róży Matek we wtorek o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 42 Róży Matek i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.8.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00, za śp. Wojciecha Kiedrowskiego w 10 r.śm. w niedzielę o godz.11.00.

12. Przypominamy, że obowiązuje ograniczenie liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach – 1 osoba na 20 m2, zakrywanie ust i nosa, zachowanie 1,5 m odległości, dezynfekcja rąk. Zachęcamy do korzystania z transmisji internetowej: kolegiatakartuzy.pl

13. Pogrzeb śp. Stanisława Wickiego z Placu św. Brunona w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli – święta Bożego Miłosierdzia. Matce Bożej, Królowej Niebieskiej polecamy wszystkich Starszych i Chorych, przebywających na kwarantannie i izolacji oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze