4 Niedziela Wielkiego Postu

Joz 5,9a.10-12 Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w Ziemi Obiecanej
2 Kor 5,17-21 Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie
Łk 15,1-3.11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym

Żydzi, po czterdziestu latach przebywania na pustyni i żywieniu się manną, w końcu mogli jeść chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Co prawda, sami jeszcze nie pracowali na niego, ale pragnęli tej pracy i normalności. Jak żyć z Panem Bogiem w codzienności? Jak łączyć pracę z modlitwą i miłością bliźniego? Dzisiejsze czytania biblijne dają nam wyczerpujące odpowiedzi, choć nie są to łatwe i jednoznaczne przepisy na życie. Pan Bóg absolutnie nie życzy sobie prostych schematów, ale oczekuje od nas twórczego poszukiwania. Chociaż ból istnienia nie ułatwia nam relacji miłości do Pana Boga, to jednak jest ona możliwa i, co więcej, czeka nas wielka uczta.

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Warto zatem zrobić pewne podsumowania i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany okres liturgiczny. Dzisiaj Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. W najbliższy czwartek przeżywać będziemy w naszej Parafii wizytację Pasterską, którą przeprowadzi J.E. ks. Biskup Pomocniczy Arkadiusz Okroj. Ks. Biskup nawiedzi nasz Szpital, Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klasztornej, na godz.14.45 zapraszamy na nabożeństwo żałobne przy Krzyżu na górnym cmentarzu oraz Ks. Biskup będzie się modlił przy grobach, których nagrobki zostały zdewastowane – łączymy się z Rodzinami Zmarłych tam spoczywających w modlitwie i współczuciu. W czasie mszy św. o godz. 18.00 ks. Biskup udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Młodzież bierzmowana wraz ze świadkami zajmuje wszystkie ławki w nawie głównej, dlatego te miejsca dla nich rezerwujemy. Kandydaci w tym tygodniu w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania spotykać się będą w kościele na ćwiczeniach przygotowawczych połączonych z nowenną do Ducha Świętego: w poniedziałek i wtorek godz. 16.00 oraz w środę o godz. 19.00 razem ze świadkami do bierzmowania. Spowiedź dla kandydatów, ich świadków i rodzin w środę o godz. 17.00. Pamiętajmy o modlitwie za naszych bierzmowanych, aby dary Ducha Świętego, które przyjmą pomogły im w dawaniu świadectwa w swoim otoczeniu.

3. Nabożeństwa pasyjne i pokutne w następującym porządku:
• W środę o godz.7.30 różaniec i 17.00 – różaniec i msza św. w intencji Ojczyzny
• W piątek – Droga Krzyżowa
-Dla dzieci o godz.16.30
-Dla dorosłych o godz.18.00
-Dla młodzieży o godz.19.15
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00

4. W tym tygodniu dni eucharystyczne: w czwartek zapraszamy na godzinę na godz.17.00; adoracja ze względu na przygotowanie do mszy św. z bierzmowaniem będzie trwała do godz.17.30, w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, po drodze krzyżowej o godz.16.30 msza św. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy naszych Chorych z posługą sakramentalną.

5. W przyszłą niedzielę pierwsza niedziela miesiąca
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
• godz.14.30 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych

6. Za tydzień w niedzielę 7 kwietnia w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i dla dzieci ze Szkoły Podst. Nr 2., które poprowadzi Ks. Lic. Teologii Łukasz Simiński. Szczegółowy program rekolekcji jest wywieszony w gablocie ogłoszeń oraz znajdziemy go na stronie internetowej naszej Parafii.

7. We wtorek zapraszamy na spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas VII - godz. 18.30.

8. W sobotę o godz. 11.00 próba scholi dziecięcej.

9. W niedzielę palmową organizujemy wyjazd na diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży do Kościerzyny. Zgłoszenia u ks. Stanisława.

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych” i innych czasopism.

11. Msza św. o Boże błog. dla naszych Kapłanów i Członkiń 44 Róży Matek oraz ich Rodzin w poniedziałek o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej i z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błog. opiekę Matki Bożej dla Zofii Strahel i jej Rodziny z okazji 85 Urodzin od 40 Róży Matek w niedzielę o godz.8.15.

12. We wtorek rocznica sakry Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny – naszego Arcypasterza pragniemy otoczyć naszą modlitwą, w tym dniu również o godz.21.37 rocznica świętej śmierci Świętego Jana Pawła II, po mszy wieczornej zapraszamy na nabożeństwo przy relikwiach naszego Świętego Papieża.

13. Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kartuzach zaprasza na spotkanie z Kazimierzem Sakowiczem na temat Trwałość małżeństwa chrześcijańskiego wypływająca z sakramentu małżeństwa, które odbędzie się we wtorek 2 kwietnia 2019 o godz. 16.00 w Sali Szkoły Katolickiej w Kartuzach Rynek 6.

14. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Łucja Formela z Dzierżążna – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, dziś radosnej, wielkopostnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich naszych bliskich.
Wasi Duszpasterze