Niedziela Palmowa

Iz 50,4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Łk 22,14–23,56 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza

To zdumiewające, jak człowiek może potraktować tego, który słucha słowa Bożego. Atak skierowany przeciw prorokowi jest zaciekłą obroną własnej bezbożności. Pan Bóg jednak jest gotów przyjąć atak agresji, aby ją zwyciężyć darem bezinteresownej miłości. Sukces bezbożnego człowieka trwa krótko, bo potem objawia się zwycięstwo dobrego Boga. Czy starczy nam wyobraźni, by stanąć po stronie Pana Boga, po stronie posłusznego aż do śmierci Chrystusa? Agresja bezbożnego człowieka może przerazić okrucieństwem i premedytacją, ale to Chrystus jest Panem wszystkiego.

1. Dzisiejsza Niedziela wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Dzisiaj w czasie każdej mszy św. święcimy palmy, a przed mszą św. o godz.11.00 procesja z palmami.

2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w naszej Diecezji – w Kościerzynie, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

3. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w Wielki Piątek od godz.8.00. Odwiedzimy wszystkich chorych, których odwiedzamy w pierwsze soboty miesiąca oraz wszystkie osoby starsze i chore które zostaną zgłoszone w biurze parafialnym.

4. Uroczysty chrzest św. będzie w I Święto Wielkanocy w czasie mszy św. o godz.12.30. nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w środę 17 kwietnia o godz.17.30 w spowiednicy.

5. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

6. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii. Przeżyjmy ten święty czas godnie, biorąc tez udział w ceremoniach Triduum Paschalnego:
Wielki Czwartek - to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa, dziękować będziemy Panu Jezusowi za cud miłości do nas, że na zawsze został z nami w sakramencie Kapłaństwa i w Eucharystycznych Postaciach. W tym dniu sprawuje się zasadniczo tylko jedną mszę św.. Jedynie w katedrach rano odprawia się Mszę Krzyżma, podczas której Ks. Biskup święci oleje używane później przy sprawowaniu niektórych sakramentów, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Msza Wieczerzy Pańskiej jest szczególną pamiątką tamtej wieczerzy sprzed dwóch tysięcy lat, w której Kościół widzi początek sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy na tę właśnie mszę św. całą naszą Parafię na godz.18.00. Na zakończenie wielkoczwartkowej uroczystości Pana Jezusa przenosi się do tzw. Ciemnicy, w kaplicy św. Brunona, gdzie będzie adorowany do godz. 22.00 Z ołtarza zdejmuje się obrus. Wszystko to przypomina, ze wydarzenia mające miejsce po ostatniej wieczerzy nie były piękne. Z całą mocą pokazały, że Bogu nie jest obcy nasz krzyk, osamotnienie i umieranie.
Wielki Piątek – to dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Obowiązuje ścisły post. Adoracje Pana Jezusa w ciemnicy rozpoczniemy od godz. 7.00 i będzie trwała do Liturgii Męki Pańskiej o godz.18.00. Rozpoczyna ją przejmujący gest: sprawujący nabożeństwo kapłani kładą się twarzą do ziemi przed ołtarzem i leżą tak przez dłuższą chwilę. Wszyscy wtedy klęczą. Wobec zbawczej męki Jezusa wszelkie słowa są zbyt małe. Dlatego pierwszą odpowiedzią wierzących jest milcząca adoracja. Dopiero potem rozpoczyna się Liturgia Słowa. Po homilii następuje uroczysta modlitwa wiernych, w której Kościół poleca Panu Bogu cały świat i wszystkie jego sprawy. Później następuje adoracja krzyża i Komunia św. Liturgie Wielkiego Piątku kończy przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Grobu Pańskiego. Tam okrytego symbolizującym płótna, którymi owinięto ciało zmarłego Jezusa, białym welonem, będzie można adorować do godz.23.00. Na godz.21.00 zapraszamy na Gorzkie Żale.
Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę modlitwy i czuwania przed Świętem Bożego Miłosierdzia, które przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę. Zapraszamy więc: w Wielki Piątek na godz.20.30, w Wielką Sobotę na godz. 7.30, w I i II Święto Wielkanocy o godz.10.30 i od wtorku do soboty o godz.17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej.
Wielka Sobota – adorujemy Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.7.00, a Kościół pogrążony jest w ciszy modlitwy. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny o godz.12.00, 14.00 i 16.00.
Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz.20.00 przy ognisku przed kościołem od poświęcenia ognia i rozpalenia paschału. Rozbudowana Liturgia Słowa przypomina historię zbawienia. W Jezusie Chrystusie ludzkości rozbłysło nieznające zachodu Słońce. Wierzący mogą mieć nadzieję na życie wieczne. Udział w nim mają przez zanurzenie w śmierć Jezusa, przez obmycie wodą chrztu. Dlatego też kolejnym elementem jest liturgia chrzcielna, prosimy przynieść świece, po której następuje liturgia eucharystyczna, podczas której grają już organy i milczące od Wielkiego Czwartku dzwony. Jeszcze tej nocy wieść o Zmartwychwstaniu ogłoszona zostaje światu. Procesja rezurekcyjna w poranek wielkanocny – od godz.5.00 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim, w tym czasie będziemy trwać na modlitwie wdzięczności za dar naszego Odkupienia i Zmartwychwstania i o godz. 6.00 uroczysta procesja rezurekcyjna, po której będzie msza św. Wierni w procesji rezurekcyjnej za śpiewem, któremu wtórują dzwony, przypominają, że czas otrzeć łzy, bo jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my kiedyś zmartwychwstaniemy. I właśnie wtedy przypomnimy tych, którzy spotkali Jezusa po zmartwychwstaniu: Marię Magdalenę, Piotra i Jana i dwóch Uczniów idących do Emaus.

7. W I dzień Świąt nie będzie mszy św. o godz.7.00, a dalszy porządek mszy św. jak w każdą niedzielę.

8. W I Święto Wielkanocy kolektę przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje, w II Dzień Świąt na K.U.L.

9. Spowiedź św. w dekanacie: jutro w Chmielnie godz.: 8.30-10.00 i 15.00-18.00, we wtorek w kościele św. Kazimierza godz.:7.00-10.00 i 14.30-18.00, a w środę w kościele św. Wojciecha godz.8.30-10.00 i 15.00-16.30 i 17.00-18.00. Dla wszystkich pracujących do późnych godzin wieczornych możliwość przystąpienia do spowiedzi św. będzie w środę wieczorem od godz.19.30 w kościele św. Wojciecha.

10. Dzisiaj o godz.19.00 zapraszamy do Kolegiaty na Koncert Wielkopostny w wykonaniu Chórów Cartusia i Kakofonia z Kartuskiego Centrum Kultury. Dyrygent Małgorzata Kuchtyk, akompaniament Adam Pietrzak. Zapraszamy.

11. Msza św. za śp. Gertrudę Kreft od Grupy sprzątającej kościół w poniedziałek o godz.8.00, w intencji naszych Kapłanów od wszystkich Wspólnot Parafialnych w czwartek o godz.18.00.

12. Poszukujemy wykonawcy ogrodzenia na „górnym” cmentarzu pozostałej części od strony ul. Wzgórze Wolności, serdecznie prosimy firmę lub osobę prywatną o pomoc i zgłoszenie się w biurze parafialnym.

13. We wtorek 16-ty dzień miesiąca zapraszamy na nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II po mszy św. o godz.18.00.

14. W minionym tygodniu pożegnaliśmy naszego Zakrystiana śp. Adama Merchla, który tak gorliwie pełnił tę posługę w naszej parafialnej wspólnocie, służąc z całego serca, zachowujemy wdzięczność za jego poświęcenie dla naszego kościoła i pamiętajmy o śp. Adamie w naszych modlitwach.

15. W minionym czasie odeszli po nagrodę do Pana śp. Franciszek Damaszk z ul. Podgórnej, śp. Irena Marszałkowska z ul. Dra Majkowskiego, śp. Mirosław Jarzymowski z Gdańska z ul. Nidzickiej i śp. Andrzej Wolniewicz z Gdańska, z ul. Obrońców Wybrzeża. Pogrzeb śp. Elżbiety Bach-Żelewskiej z Os. Wybickiego w poniedziałek o godz.11.00 w kościele św. Wojciecha, eksporta z kaplicy pogrzebowej św. Wojciecha – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

16. Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy z Bogiem przeżytej palmowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia - Wasi Duszpasterze.