Niedziela Zmartwychwstania
21.04.2019.

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus albo: 1 Kor 5,6b-8 Wyrzućcie stary kwas
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii, wszystkim naszym Chorym pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg mówi do każdego z nas: ”nie umrzesz, lecz będziesz żył na wieki. To jest dzień, który sam Bóg uczynił. Radujmy się w nim i weselmy” Zmartwychwstanie Chrystusa zapewnia nam życie wieczne. Wszystko pod słońcem przemija, lecz prawda Pańska trwa na wieki, jest to podstawa chrześcijańskiego optymizmu. Nie umrę, lecz będę żył na wieki.

3. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i za wspólne przeżywanie tych Świąt. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Drogach Krzyżowych, zwłaszcza Aleją Filozofów , przez co daliśmy wyraz naszego trwania przy krzyżu Chrystusa, naszej Straży Miejskiej - za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem w czasie nabożeństwa, wszystkim, którzy uczestniczyli w Gorzkich Żalach, rekolekcjach, świętym Triduum Paschalnym, wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w ciemnicy, a później trwali przy Jego Grobie. Grupie sprzątającej kościół, Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom za dekoracje kwiatowe w kościele i przy Grobie Pańskim, Panu Wojciechowi Reschce i Panom, którzy mu pomagali za przygotowanie ciemnicy i grobu Pańskiego. Bóg zapłać Ofiarodawcom kwiatów. Naszym ministrantom i lektorom za piękną służbę – ks. Marcinowi, który te liturgię przygotował i czuwał nad jej przebiegiem., nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., Panu Organiście, naszym Zakrystianom oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w liturgii, dając piękne świadectwo zaangażowania w życie naszej Parafii.

4. Jutro drugi dzień świąteczny. Msze św. jak w niedziele. Kolekta na K.U.L. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem powróćmy do naszych domów i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana Jezusa do szkół i miejsc pracy.

II Dzień Świąt Wielkanocy
22.04.2019.

Dz 2,14.22b-32 Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa
Mt 28,8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Liturgia słowa przedstawi nam dwie reakcje na widok pustego grobu. Po pierwszych uczuciach lęku i bojaźni – radość z potwierdzonego spotkaniem ze Zmartwychwstałym, z faktu, że Jezus żyje. Inną postawę przyjmują ci, którzy próbują zafałszować to wszystko, co się wydarzyło. Tak! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się swoim przyjaciołom: niewiastom i uczniom. A oni głoszą tę prawdę. Dziś my słuchamy ich świadectwa. Niech ono pomaga nam w dokonywaniu właściwych wyborów i stawaniu po stronie prawdy, dobra i życia.

1. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy na Nowennę modlitwy i czuwania przed Świętem Bożego Miłosierdzia, którą poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca w I i II Święto Wielkanocy o godz.10.30, a od wtorku do soboty o godz.17.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej. W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w Godzinie Łaski o godz.15.00.

2. Zapraszamy na spotkania:
• Wspólnota młodzieżowa (grupa starsza) - środa, godz. 19.00;
• Koło misyjne dzieci - sobota, godz. 9.00;
• Schola parafialna - sobota, godz. 11.00;
• Wspólnota młodzieżowa (grupa młodsza) - sobota, godz. 19.00.

3. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na nasze parafialne inwestycje, które wyniosły 8246 zł i 2.25 euro. Bóg zapłać!

4. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla 34 Róży Matek oraz dla Kapłanów naszej Parafii we wtorek o godz.8.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

5. Spowiedź św. wielkanocna będzie trwała do Niedzieli Trójcy Świętej.

6. Pogrzeb śp. Heleny Doroty Szczepińskiej z ul. Jeziornej we wtorek o godz.13.00 i śp. Wojciecha Stolc z Os. XX Lecia w środę o godz.13.00. Pogrzeby w kolegiacie. Eksporty z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona. – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

 

ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2019 R.

Siostry i Bracia! Bracia Kapłani!
Nasze serca przepełnia dzisiaj ogromna radość z faktu, że po raz kolejny możemy celebrować zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad złem, cierpieniem i śmiercią. Wiara w Jego Zmartwychwstanie pozwala nam usłyszeć - zwłaszcza jeśli przeżywamy trudne chwile - słowa, które według starożytnej homilii na Wielką Sobotę miał w otchłani od Chrystusa usłyszeć praojciec Adam – „Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo”. Zmartwychwstały Jezus dzisiaj w serce każdego z nas wlewa nadzieję: Zmartwychwstał, a zatem wszystko jest możliwe, a zatem dobro jest silniejsze od zła, a zatem z Nim - moim Panem - mogę wyjść z tego wszystkiego, co mnie przytłacza, ogranicza, unieszczęśliwia. Chrystus do każdej i każdego z nas woła dzisiaj: „Powstań! Żyj!”. Dzięki Jego łasce możemy żyć pięknie: przepełnieni miłością, głosząc Dobrą Nowinę i pełniąc dzieła miłosierdzia wobec rodziny, bliskich, przyjaciół oraz wszystkich, których Pan postawi na naszej drodze.
Wszystkim Wam życzę więc pięknego, Chrystusowego życia i ku temu z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna