II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Dz 5,12-16 Wiara, która uzdrawia
Ap 1,9-11a.12-13.17-19 Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki
J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem uczyniło z Apostołów szafarzy Bożej łaski. W imię Boże uzdrawiali ludzi ze słabości fizycznych i duchowych. Grupa mężczyzn i kobiet, zjednoczona wiarą w Chrystusa, stawała się lampą, której nie można ukryć pod łóżkiem, ale której też nikt nie chciał ukrywać. Potem przyszły prześladowania. Gdy wszyscy Apostołowie zginęli męczeńską śmiercią dla imienia Jezusa, pozostał jeszcze Jan. Nie wiemy, co myślał na wyspie Patmos o przyszłości Kościoła. Sam Chrystus przyszedł go umocnić i potwierdzić misję głoszenia odpuszczenia grzechów i życia wiecznego. Przyjmijmy słowo Boże, „abyśmy wierzyli […] i wierząc, mieli życie w imię Jego”.

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Wyjątkowość dzisiejszego Święta oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy. Składamy serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Świąt Paschalnych w naszej wspólnocie. Niech zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca prawdziwym pokojem. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie koronki: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi korkoronke do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3. Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

5. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek przed kościołem na cele charytatywne.

6. Naszą modlitwą otaczamy dzisiaj wszystkich kierowców. Zachęcamy, aby każdą podróż rozpoczynać od modlitwy i wezwania orędownictwa św. Krzysztofa. .

7. We wtorek 30 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski

8. Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz.8.15, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz.9.30

9. W środę rozpocznie się miesiąc maj, który w naszej polskiej tradycji jest naznaczony modlitwą razem z Maryją, Matką Jezusa i przez Jej wstawiennictwo. Będziemy Ją prosić, by nam pomagała przyjmować i wypełniać naukę Jej Syna, by nas uczyła pełnić wolę Boga. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
• w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin (wyjątkowo w środę i czwartek przed mszą św.)
• w kaplicy na Wzgórzu Wolności od 6 maja - od poniedziałku do piątku o godz.18.00
• w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

10. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

11. Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy żadnej okazji, aby prosić tego patrona o wrażliwość sumień i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym.

12. W piątek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Msze Święte jak w każdą niedzielę z odnowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu. Burmistrz Kartuz i Zarząd Powiatu Kartuskiego zapraszają mieszkańców Kartuz do udziału w dniu 3 maja w uroczystościach z okazji 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczną się o godz.9.45 w kościele św. Kazimierza. Ponieważ jest to uroczystość, w najbliższy piątek nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

13. W piątek w naszej parafii przypada adoracja w intencji powołań: od godz.16.00 do godz.18.00. Zapraszamy.

14. W czwartek z okazji Dnia Polonii i Dnia Flagi, w swoich pacierzach czy przez udział we Mszy Świętej wyraźmy troskę o duchowy i materialny ład i rozwój w naszej Ojczyźnie.

15. W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza św. o godz.18.00 w intencji Ojczyzny.

16. W tym tygodniu dni eucharystyczne:
• w czwartek zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00,
• w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, a po mszy św. wieczornej nabożeństwo pierwszopiątkowe wraz z majowym po mszy św. wieczornej.
• Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy naszych Chorych z posługą sakramentalną.

17.W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
• godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

18. Zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na pierwsze spotkanie we wtorek na godz.16.30 do kościoła. Obecność obowiązkowa.

19. Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie kolekty w I święto Wielkanocy na cele inwestycyjne, które wyniosły 10280 i 6,50 euro i 25 cent.

20. Przyszła, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

22. Msza św. za śp. Gertrudę Kreft od ADŚ w poniedziałek o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Członkiń 40 Róży Matek i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii w piątek o godz.9.30, O zdrowie duszy i ciała, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego dla Ks. Łukasza Benkowskiego w dniu Urodzin i Kapłanów naszej Parafii od Róży św. Łukasza w piątek o godz.9.30, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. zdrowie, opiekę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Rodzin z Nowego Osiedla i Osiedla XX Lecia w niedzielę o godz.8.15, o Boże błog. i zdrowie dla Członkiń 26 Róży Matek i ich Rodzin w niedzielę o godz.9.30.

22. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Józef Selonka z ul. Sambora – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli – święta Bożego Miłosierdzia. Matce Bożej, Królowej Niebieskiej polecamy wszystkich Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Wasi Duszpasterze