III Niedziela Wielkanocna

Dz 5,27b-32.40b-41 Cierpienie dla Imienia Jezusa
Ap 5,11-14 Chwała Baranka
J 21,1-19 Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom

Apostołowie mocno podkreślali, że Pan Bóg udziela Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni, stąd żadne ludzkie groźby nie są w stanie przeszkodzić im w głoszeniu Ewangelii. Natomiast Święty Jan, przekazując nam wizję liturgii nieba, pragnie nas umocnić w wierności Chrystusowi, który jedynie jest godzien chwały. Warto często sobie powtarzać te słowa, by nie upaść, tracąc godność dziecka Bożego. Tylko szczera i wytrwała miłość pozwala być świadkiem Zmartwychwstałego. Dla każdego jest to zadanie indywidualne. Każdy to przeżywa na swój sposób, każdy musi podjąć trud swojej drogi i swojej misji. Biblia otwiera skarbiec mądrości wytrwałym i uczy ich języka prawdziwej miłości.

1. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii.

2. Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii.

3. Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną.

4. Dzisiaj procesja wielkanocna przed mszą św. o godz. 9.30, a w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz. 11.00.

5. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego i zapraszamy na Msze Święte w poniedziałek, wtorek i środę na godz. 7.30 do kolegiaty.

6. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
• w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin
• w kaplicy na Wzgórzu Wolności - od poniedziałku do piątku o godz. 18.00
• w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz. 14.00, a w dni powszednie o godz. 18.00

7. W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, pragniemy modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

8. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowe go nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” „Małego Pielgrzyma”, „Naszej Arki”, „Misyjnych Dróg”, „Apostolstwa Chorych” i innych czasopism religijnych.

9. W tym roku do pełnego udziału w Najświętszej Eucharystii przystąpi 47 dzieci. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w sobotę 18 maja o godz. 11.00; w niedzielę 19 maja dzieci uczestniczą uroczyście we mszy św. o godz.11.00, a po południu przychodzą na nabożeństwo majowe i dziękczynne. Biały tydzień do piątku włącznie – msze św. o godz. 18.00. Dzieci przystąpią do swojej pierwszej spowiedzi św. w piątek 17 maja o godz. 16.00. Po spowiedzi św. uroczyste nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń Chrztu Św. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty przed tym wyjątkowym wydarzeniem także rodziców i rodziców chrzestnych. Dodatkowa spowiedź św. w czwartek 16 maja od godz. 17.30.

10. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy w tym tygodniu na spotkania: we wtorek, czwartek i piątek o godz. 16.30. Spotkania przygotowawcze odbywają się w kościele.

11. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na spotkanie we wtorek 7 maja po mszy św. wieczornej do kościoła.

12. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć modlitwę różańcową od jednej dziesiątki różańca, są wyłożone nas stoliku przy Złotej Kaplicy. Zwracamy się z prośbą szczególnie do mężczyzn. W ostatnim czasie odeszło do domu Ojca trzech ojców. Dlatego prosimy o zgłoszenie się mężczyzn chętnych do podjęcia modlitwy różańcowej do Zelatora pana Kazimierza Kowalewskiego tel. 662363064.

13. W środę po mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritasu.

14. Zapraszamy do udziału w spotkaniach:
• W czwartek o godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem.
• W piątek o godz. 18.00 spotkanie dla Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.
• W sobotę o godz. 9.00 Koło misyjne dzieci, a o godz. 11.00 próba scholii parafialnej.
• Organizujemy wyjazd dla młodzieży na XXIII Spotkanie Młodych na polach lednickich 1 czerwca. Zapisy i informacje u ks. Stanisława.

15. Msza św. za ++Siostry z 39 Róży Matek pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz za ++Księży z naszej Parafii w poniedziałek o godz.7.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Członkiń I Róży Matek i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej Parafii w środę o godz. 18.00, o zdrowie i Boże błog. dla 44 Róży Matek i ich Rodzin w czwartek o godz.8.00, O Boże błog. dla Ojców z Róży pw. Podwyższenia Krzyża św. w Łapalicach oraz o Dary Ducha Świętego czerpane z Sakramentu bierzmowania dla nas i dla naszych kapłanów, aby Miłosierdzie Boże doprowadziło nas do szczęśliwości wiecznej w czwartek o godz.18.00, W intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza oraz o powołania do kapłaństwa, życia zakonnego, misyjnego i konsekrowanego oraz do FZŚ ofiarowana od FZŚ w sobotę o godz.8.00.

16. Pogrzeb śp. Felicji Raasz z Prokowa w poniedziałek o godz. 14.00 w kościele św. Kazimierza – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 6 V – św. Filip i św. Jakub, Apostołowie,
• 8 V – św. Stanisław (1030-1079), biskup krakowski, męczennik, główny patron Polski, przez św. Jana Pawła II nazwany „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej i majowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Wasi Duszpasterze