XII Niedziela Zwykła

Za 12,10-11;13,1 Będą patrzeć na tego, którego przebili
Ga 3,26-29 Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Łk 9,18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Pierwsze miejsce, które Chrystus zajmuje w życiu człowieka, jest wyrazem prawdziwej pobożności. Święty Paweł nazywa to przyobleczeniem się w Chrystusa. Jesteśmy skłonni uważać, że owszem, to może dotyczyć osób konsekrowanych, ale żeby tak każdego ochrzczonego – to lekka przesada. Wobec takiej postawy Chrystus mówi: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Aby stać się dziedzicem królestwa niebieskiego, trzeba jasno się określić. Dzisiaj po raz kolejny Bóg woła nas po imieniu i pyta: za kogo uważasz Jezusa Chrystusa?

1. Trwa Oktawa Bożego Ciała i Krwi Pańskiej – zapraszamy na Procesje Eucharystyczne do piątku włącznie po mszy św. o godz.18.00.

2. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłości Pana Boga i bliźniego.

3. Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
-w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin
-w kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00
-w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

4. Serdecznie pozdrawiamy Wszystkich Parafian i miłych Gości, spędzających wakacje na kaszubskiej ziemi. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

5. Jutro przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, które poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest prawdziwą światłością świata.

6. W czwartek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym.

7. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Z inicjatywy św. Jana Pawła II jest to Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Wszystkich, powołanych polecamy modlitwom parafian.

8. W piątek, 28 czerwca, celebracją wieczornej Mszy Świętej wigilijnej o godz. 18.00 wchodzimy w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym pod datą 29 czerwca czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. Zapraszamy na Msze Św. o godz.7.00, 8.30, 11.00 i 18.00. Kolekta w tym dniu na Stolicę Apostolską.

9. W sobotę ks. Biskup Diecezjalny wręczył dekrety odwołujące z dniem 20 sierpnia 2019 roku z obowiązków duszpasterskich naszych Księży Wikariuszy: Ks. Marcina Szulca, którego skierował do Parafii w Dębnicy Kaszubskiej i Ks. Stanisława Mejera, którego skierował do Parafii w Skórczu. Drogim naszym Księżom składamy już teraz serdeczną wdzięczność za posługę w naszej Parafii i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Niepokalanej na nowych placówkach. Módlmy się za naszych duszpasterzy.

10. Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Ojca składamy serdeczne życzenia i zawierzamy ojców opiece św. Józefa.

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” i innych czasopism.

12. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza do udziału w pielgrzymce do Malborka, Gorzędzieja i Szczodrowa w środę 7 sierpnia 2019 roku. Koszt 80 zł + bilet wstępu do Muzeum Zamku Krzyżackiego w Malborku. Zapisy w biurze parafialnym.

13. Już w tym tygodniu, w tę sobotę ks. Marcin odwiedzi swoich chorych, których odwiedza w pierwsze soboty miesiąca.

14. Dzisiaj słuchamy tekstu „Oświadczenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie aktów przemocy wobec katolików w Polsce”. W treści zawiera on informację, że biskupi obecni na ostatnim Zebraniu Plenarnym KEP wzywają do odśpiewania w niedzielę we wszystkich kościołach, kaplicach oraz ośrodkach duszpasterskich, po każdej Mszy Świętej, suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny…”. Pieśń błagalna ma stanowić formę ekspiacji za świętokradztwa popełnione ostatnio w Polsce, za akty profanacji miejsc i przedmiotów świętych oraz za przejawy agresji wobec osób duchownych – po każdej więc Mszy św. dzisiaj w tej intencji odśpiewamy suplikacje.

15. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Leon Marciński z ul. Prokowskiej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
⦁ 24 VI – narodzenie św. Jana Chrzciciela,
⦁ 29 VI – święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na czas rozpoczynających się wakacji, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Wasi Duszpasterze