XIV Niedziela Zwykła

Iz 66,10-14c Radość ery mesjańskiej
Ga 6,14-18 Krzyż Chrystusa chlubą chrześcijan
Łk 10,1-12.17-20 Pokój królestwa Bożego

Prorok Izajasz proponuje nam obraz nowej Jerozolimy jako matki niemowlęcia, które co chwilę jest głodne, a po otrzymaniu mleka matki szczęśliwe i spokojne. Ewangelia głoszona przez uczniów Chrystusa ma dawać ukojenie słuchaczom. Jednak może się zdarzyć, że słuchacze odrzucą tę propozycję i wtedy uczniowie mają uszanować ludzką wolność. Gest strząśnięcia prochu z sandałów jest zobowiązaniem dla uczniów, by ich głoszenie było jasne i czytelne dla słuchaczy, by nie korzystali z półśrodków. Święty Paweł po latach działalności apostolskiej precyzuje, że ta jasność postawy w jego przypadku jest nieustannym głoszeniem krzyża Jezusa Chrystusa. Dopiero przyjęcie krzyża ześle na słuchaczy Ewangelii pokój i błogosławieństwo.
1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Pamiętajmy też, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.

2. Dzisiaj na godz.19.00 na inaugurację XXXVII Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Magdalena Cornelius – mezzosopran (Niemcy) i Thomas E. Cornelius – organy (Niemcy). Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 21 lipca.

3. W sobotę Matki Bożej Fatimskiej – zapraszamy na różaniec na godz.17.30 i po mszy św. o godz.18.00 Procesja Fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

4. Msza św. za++Siostry z Róży pw. Św. Heleny w Łapalicach oraz za wszystkich ++Kapłanów, osoby konsekrowane i Siostry zakonne pochodzące i pracujące na Kaszubach, z prośbą, aby Miłosierny i Wszechpotężny Bóg użyczył im nieba w środę o godz.18.00, w intencji Ojca św., naszych Księży Biskupów, Kapłanów naszej Parafii, Ojca Jonasza oraz o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i do życia konsekrowanego w sobotę o godz.8.00.

5. W przyszłą niedzielę kolekta na nasze parafialne inwestycje.

6. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Franciszek Kwidziński z Os. Sikorskiego – Honorowy Obywatel Kartuz, Współtwórca Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby i znakomity działacz kaszubski – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, kaznodzieja, pustelnik, patron rycerstwa polskiego,
11 VII – św. Benedykt (ok. 480-547), ojciec monastycyzmu zachodniego, założyciel i opat klasztoru Monte Cassino, patron Europy,
12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup misyjny, przyjaciel Polski, męczennik,
13 VII – święci Andrzej Świerad i Benedykt (X-XI w.), polscy asceci, pustelnicy.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich przeżywających czas wakacji. Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.
Wasi Duszpasterze