XV Niedziela Zwykła

Pwt 30,10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości
Kol 1,15-20 Wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Niego
Łk 10,25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz mówi o Bogu, który przemawia przez księgę. Mówi o słowie, które jest już w sercu słuchacza jako zaproszenie. Odpowiedź na to słowo to powrót do Pana Boga. List do Kolosan we wspaniałym hymnie chrystologicznym precyzuje, że tym słowem Boga w naszym sercu jest sam Jezus Chrystus. On oczekuje od nas odpowiedzi, ale nie na poziomie intelektu, lecz całej naszej osoby. Ewangeliczna przypowieść o Samarytaninie podpowiada nam, że ta odpowiedź ma szansę na aktualizację każdego dnia w naszej relacji do drugiego człowieka. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata.

2. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wyjechali w różne zakątki świata, zwłaszcza o dzieciach i młodzieży. Niech po dobrym wypoczynku i bez uszczerbku na duchu szczęśliwie powrócą do domu.

3. Zachęcamy więc do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” oraz innych czasopism.

4. We wtorek, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel znana jest nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza. W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.

5. W przyszłą niedzielę odpust w Sianowie. Z naszej parafii wyruszy piesza pielgrzymka o godz.7.00. Suma o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Serdecznie zachęcamy do udziału, w Uroczystościach Odpustowych oraz zapraszamy w poniedziałek, 22 lipca, którego liturgii będzie przewodniczyć nasza Parafia.

6. Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Praca policjanta /a tak naprawdę służba/ jest dziś szczególnie trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im nasza życzliwość i modlitwa. To piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim. Zapraszamy na mszę św. z okazji Święta Policji w intencji naszych Policjantów i Policjantek oraz pracowników cywilnych Policji Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz o Boże błog. dla Członków ich Rodzin w środę o godz.10.30 w kolegiacie.

7. We wtorek 16 dzień miesiąca – po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

8. Msza św. w kaplicy na Wzgórzu Wolności w intencji Ojca św. Franciszka, Ojczyzny i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne za wstawiennictwem św. Jana Pawła II Papieża w poniedziałek o godz.19.00.

9. W przyszłą niedzielę na godz.19.00 na kolejny koncert w ramach XXXVII Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Classic Ensamble: Gabriela Ciołek-Sitter – sopran, Barbara Śrubarz – flet, Aleksandra Stopa – wiolonczela, Elżbieta Włosek-Żurawiecka – organy. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 4 sierpnia.

10. Po krótkiej przerwie otwarta została ponownie Kawiarenka Pod Refektarzem. Bardzo serdecznie dziękujemy za dotychczas prowadzącej ją Firmie - Grono, a teraz prowadzić będzie kawiarenkę w takiej samej formie Cukiernia-Piekarnia Palmeta. Firma dobrze nam znana; będzie więc też możliwość zakupu ciast, chleba, lodów i innych produktów cukierniczych. Zapraszamy więc serdecznie do korzystania z tego urokliwego pomieszczenia, aby spotkać się przy kawie i czymś słodkim z bliskimi.

11. Msza św za ++Ojców z Róży pw. Podwyższenia Krzyża św. w Łapalicach oraz +Bpa Jana, Ks. Jerzego, Ks. Henryka i wszystkich ++Kapłanów pracujących w naszej Parafii, oraz za osoby, które pochodzą z naszych stron w sobotę o godz.7.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

12. Już w tę sobotę 20 lipca ks. Stanisław odwiedzi swoich chorych z posługą sakramentalną.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka,
16 VII – Matka Boża z Góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na czas trwających wakacji, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze