XX Niedziela Zwykła

Jr 38,4-6.8-10 Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Hbr 12,1-4 Przykład Chrystusa
Łk 12,49-53 Wymagania służby Bożej

Ocena tego, co jest pomyślne dla każdego człowieka, jest niezwykle subiektywna. W chwili nieszczęścia opinie na ten temat stają się jeszcze bardziej radykalne. Stąd bycie prorokiem w godzinie próby jest niezwykle niebezpieczne. Nie tylko doświadczył tego prorok Jeremiasz, ale wielu innych ludzi Bożych. Autor Listu do Hebrajczyków radzi nam, byśmy w takim momencie patrzyli na Chrystusa i na Jego krzyż, a wtedy staniemy się silni i stanowczy w walce z grzechem. Ta walka jednak może nam przysporzyć wrogów nawet wśród najbliższych, którzy, niestety, wolą grzech niż życie łaski. Z grzechem się nie pertraktuje, bo to prosta droga do zdradzenia Chrystusa, a w końcu samego siebie.
Dzisiaj Pan Bóg zwraca się do nas przez swoje słowo, abyśmy wystąpili w dobrych zawodach i bieg ukończyli. Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

1. W tym tygodniu, we wtorek kończą posługę w naszej Parafii Ks. Marcin Szulc, Ks. Stanisław Mejer i Ks. Wojciech Czajkowski. Jutro, w poniedziałek, zapraszamy na Msze Świętą dziękczynną za posługę Ks. Marcina, Ks. Stanisława i Ks. Wojciecha w naszej Parafii na godz.18.00. Dziękujemy za pracę duszpasterską i dobro, które pozostawią w naszej wspólnocie, zapewniamy o naszej modlitwie o Boże błog. i opiekę naszej najlepszej Matki Maryi.

2. W sierpniu często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W ubiegłym tygodniu celebrowaliśmy jedną z największych uroczystości w Kościele: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W czwartek, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił właśnie król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

3. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.

4. W sobotę, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto św. Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł on Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Przez jego wstawiennictwo podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy prosić o wzrost i umocnienie Chrystusowego Kościoła na terenach misyjnych.

5. Burmistrz Kartuz i Kartuskie Centrum Kultury zapraszają do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi w przyszłą niedzielę na mszę św. o godz.13.30 i później na radosne ‘OŻNIWINE na placu w Parku Solidarności. W czasie mszy św. będziemy prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

6. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 6897 zł i 24,20 euro.

7. Zapraszamy wszystkich uczestników pielgrzymki Żywego Różańca w dniach 29.08-3.09. 2019 na spotkanie organizacyjne w środę 21 sierpnia po mszy św. wieczornej.

8. Msza św. za +Stefanię Ilisińską ofiarowana od 734 Kręgu MBT Przedziwnej z ul. Podgórnej w poniedziałek o godz.7.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
⦁ 20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
⦁ 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
⦁ 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
⦁ 24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na czas trwających jeszcze wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. 

Wasi Duszpasterze