XXI Niedziela Zwykła

Iz 66,18-21 Powszechność zbawienia
Hbr,5-7.11-13 kogo Pan miłuje, tego karci
Łk 13,22-30 Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Dzisiaj usłyszymy końcowy fragment Księgi Izajasza. Może on zdumiewać zapowiedzią nowego czasu, w którym nie tylko przedstawiciele wielu narodów na Syjonie zostaną przyjęci jak bracia, ale nawet spośród nich zostaną wybrani kapłani i lewici. Nie dziwi nas, że uczniowie Chrystusa zinterpretowali to proroctwo jako zapowiedź Kościoła powszechnego, ;którym my mamy uczestnictwo. Jednak słowa Pana Jezusa o tym, że aby osiągnąć zbawienie, trzeba przejść przez ciasną bramę, nie tylko dotyczyły Żydów, ale obowiązują każdego, kto chce mieć udział z Chrystusem w chwale. Przechodzenie przez ciasną bramę często może się nam kojarzyć z niesprawiedliwą karą czy bezlitosnym doświadczeniem z strony Pana Boga. Dlatego List do Hebrajczyków zachęca nas do przyjęcia z wiarą miłości naszego w Ojca niebieskiego.
Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

1. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna mianował wikariuszami naszej Parafii: Ks. lic. Karola Ciesielskiego, dotychczas pełniącego obowiązki wikariusza w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starogardzie Gdańskim i Ks. mgra Macieja Dzwonkowskiego, dotychczas pełniącego obowiązki wikariusza parafii św. Marcina w Sierakowicach. Nowych naszych Księży Wikariuszy bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie, otaczamy naszą modlitwą i życzymy Bożych łask oraz aby w naszej Parafii czuli się jak najlepiej. Szczęść Boże.

2. Jutro Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna patronka naszego narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania. Zapraszamy na Msze św. o godz.:7.00, 8.30, 11.00 i 18.00, w czasie Mszy świętych będziemy odnawiać Jasnogórskie Śluby Narodu. W tym dniu odpust w Prokowie – suma o godz.11.30.

3. W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy dzisiaj za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Burmistrz Kartuz i Kartuskie Centrum Kultury zapraszają do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi dzisiaj o godz.13.30 msza św. w kolegiacie i później na radosne ‘OŻNIWINE na placu w Parku Solidarności. W czasie mszy św. będziemy prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

4. W czwartek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia podczas Mszy Świętych będziemy prosić go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

5. W niedzielę 1 września, przypada 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Podczas Mszy Świętych będziemy prosili Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

6. W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca:

 • Suma z liturgią w języku kaszubskim
 • Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
 • godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

7. Bóg zapłać za ofiary zbierane dzisiaj tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca do puszek przed kościołem przez nasz Caritas parafialny.

8. W niedzielę 25 sierpnia o godz. 17-tej w kościele św. Kazimierza w Kartuzach koncert pieśni maryjnych w wykonaniu p. Tatiany Szczepankiewicz, z akompaniamentem Tomasza Drążkowskiego - organy i Błażej Maliszewski – altówka; serdecznie zapraszamy!

9. Msza św. w intencji Ks. Stanisława z podziękowaniem za ofiarną pracę i zaangażowanie w prace Caritasu parafialnego, z życzeniami Bożego błog. i opieki Matki Bożej oraz sukcesów w dalszej pracy - Msza św. dziękczynna ofiarowana od Parafialnego Zespołu Caritas w środę o godz.18.00, z prośbą o Miłosierdzie Boże dla Sióstr i Braci z Róży pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Dary Ducha Świętego, abyśmy się stali misjonarzami niosącymi Boga. Prosimy o wiele łask Bożych dla naszych Kapłanów i Członków naszych Rodzin. Niech Bóg Miłosierny prowadzi nas drogą do życia wiecznego w czwartek o godz.7.00, +Stanisławę Bednarek od 39 Róży Matek pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w w piątek o godz.18.00.

10. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i innych czasopism religijnych.

11. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi, rozpoznających drogę powołania kapłańskiego, do rozpoczęcia studiów i formacji w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej do 13 września 2019 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 17 62) oraz o złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej pelplińskiego seminarium oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.

12. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję studiów podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno dla nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak i osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia podyplomowe realizowane będą w Toruniu i w Pelplinie.
Charakterystyka studiów:

 • czas trwania: 4 semestry,
 • koszt studiów: semestr zimowy 1 300 zł, semestr letni 1 200 zł.,
 • termin rozpoczęcia studiów: październik 2019, zajęcia odbywają się w soboty,
 • warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń, termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37,
 • wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).

Wszelkich informacji udziela: ks. prof. Janusz Szulist: (szulist@umk.pl oraz na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/, telefon do Wydziału Teologicznego: (056) 611 4990; 611 4994; e-mail: teologia@umk.pl

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 26 VIII – Matka Boża Częstochowska,
 • 27 VIII – św. Monika (331-387), matka i orędowniczka nawrócenia św. Augustyna, patronka matek i wdów,
 • 28 VIII – św. Augustyn (354-430), biskup, Doktor Kościoła, filozof, chrześcijański pisarz, teolog łaski,
 • 29 VIII – św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na ostatnie już dni wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu. 

Wasi Duszpasterze