XXVI Niedziela Zwykła

Am 6,1a.4-7 Lekkomyślność bogaczy
1 Tm 6,11-16 Zachować przykazanie nieskalane aż do przyjścia Chrystusa
Łk 16,19-31 Przypowieść o Łazarzu i bogaczu

Przywódcy społeczeństw żyją na wyższym poziomie niż przeciętny człowiek. Odważne spojrzenie na faktyczny dystans między bogactwem i ubóstwem życia pozwala na zachowanie roztropnego umiaru i właściwej relacji. Kontakt przywódców i bogatych z najuboższymi powinien pobudzać ich do szukania sposobów eliminowania skrajnego ubóstwa. O wiele większe wymagania stawiane są przez wierzących przełożonym. Ich poziom życia materialnego, chociaż wymaga większych środków ze względu na pogłębianie wiedzy i sprawowanie funkcji, niewiele powinien odbiegać od życia ubogich. Środki materialne mają służyć głoszeniu królestwa niebieskiego i wyrównywaniu szans najbardziej potrzebujących. W ten sposób pozwalają odkryć wzajemną miłość. O tych sprawach traktują dzisiejsze czytania mszalne.

1. We wtorek rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym w naszym kościele październikowym nabożeństwie. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1). W tym roku październik będzie w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Serdecznie zapraszamy do modlitwy za misje.

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
• Dla całych rodzin codziennie przed mszą św. o godz.17.30
• Dla dzieci we wtorki i piątki o godz.16.30
• W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku o godz.18.00 od 8 października.
• W Łapalicach przy krzyżu w dni powszednie o godz.17.00, a w niedziele i święta o godz.14.00

3. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominamy, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła.

4. We wtorek także rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów i wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa, naszego jedynego Boskiego Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze towarzyszył jego rozwój duchowy.

5. 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

6. W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza św. o godz.18.00 w intencji Ojczyzny, a po mszy św. spotkanie Członków naszego Parafialnego Oddziału Caritas.

7. W tym tygodniu dni eucharystyczne: w pierwszy czwartek zapraszamy na godz.17.00 na Godzinę Świętą, w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, szczególnie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do bierzmowania; o godz.16.30 msza św. i różaniec dla dzieci. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy Chorych z posługą sakramentalną.

8. W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem już w piątek o godz.17.30 w spowiednicy
• W przyszłą niedzielę uroczystość odznaczenia naszych Sióstr i Braci, którzy cieszą się wyjątkowymi zasługami, należą do wspólnoty Żywego Różańca – pragniemy wyróżnić Różami Modlitwy. Pragniemy Im dziękować i wręczyć różańce poświęcone przez Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę w naszą uroczystość odpustową Wniebowzięcia N.M.P. Uroczysta msza św. w intencji Zasłużonych Członków Różańcowej Modlitwy w przyszłą niedzielę o godz.15.00 na którą bardzo serdecznie zapraszamy.

9. W poniedziałek 7 października obchodzić będziemy nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. W niedzielę przed odpustem adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. dla Wspólnoty Żywego Różańca o godz.15.00 i będzie trwała do godz. 18.00. Spowiedź św. już w sobotę od godz.17.00 do 18.00. Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy w niedzielę na godz. 18.00 na mszę św. w intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po mszy św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu przy kościele. W dniu odpustu w poniedziałek msze św. odpustowe o godz.7.00, 8.30, 11.00 - Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz Miasta i Powiatu , o godz.16.30 z poświęceniem różańców szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i o godz.18.00

10. Serdecznie zapraszamy do udziału Diecezjalnym Kongresie Różańcowym, który odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca 5 października o godz.10..00 w Katedrze w Pelplinie. Program spotkania: 10.00- Konferencja, ks. Bp Arkadiusz Okroj, 11.00-Msza Św. pod przewodnictwem J.E.Ks. Bpa Ryszarda Kasyny, 13.00 – Modlitwa Różańcowa. Wspólnota Żywego Różańca naszej Parafii organizuje autokar – wyjazd w sobotę o godz.7.30 sprzed Kolegiaty. Zapisy w biurze parafialnym.

11. Od kilku lat na terenie naszego Powiatu odbywa się akcja "Dwa Światy", mająca na celu pozyskanie środków na rzecz Kartuskiego Hospicjum. Już więc pragniemy zaprosić wszystkich do włączenia się w tę akcję, która u nas odbędzie się w przyszłą niedzielę w formie zbiórki oraz 13 października w formie koncertu w kościele św. Wojciecha w Kartuzach o godz.19.00 (wystąpi zespół Exodus).

12. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek przed kościołem na cele dobroczynne i charytatywne.

13. Msza św. o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń i ich Rodzin z 39 Róży Matek pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniu Patronki oraz dla Księży posługujących w naszej Parafii w poniedziałek o godz.7.00, za ++ z 34 Róży Ojców oraz ++ Kapłanów w poniedziałek o godz.8.00, ++Siostry i Braci z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i ich Rodzin, ++Kapłanów oraz ++Członków Żywego Różańca, którzy otrzymują Róże Modlitwy w piątek o godz.18.00.

14. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, jest jeszcze aktualny „Pielgrzym” i inne czasopisma.

15. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszła po nagrodę do Pana śp. Eryka Grot z Nowego Osiedla – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,
• 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła,
• 2 X – święci Aniołowie Stróżowie,
• 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,
• 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego

Wasi Duszpasterze