XXVII Niedziela Zwykła

Ha 1,2-3;2,2-4 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
2 Tm 1,6-8.13-14 Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Łk 17,5-10 Służyć z pokorą

Prorok Habakuk przedstawia Panu Bogu oburzonych młodych ludzi, którzy zawsze oczekują radykalnych i natychmiastowych rozwiązań. A przecież Pan Bóg odpowiada z perspektywy wieczności. Tylko cierpliwy jest w stanie przyjąć Boży plan zbawienia. Według Świętego Pawła, poznanie i życie według tego planu wymaga trzeźwego myślenia. Stąd potrzeba nam pomocy Ducha Świętego, aby wytrwać w miłości i rozsądku, nie wyolbrzymiając zła ani go nie lekceważąc. Kluczem do wytrwałości jest wiara. Ona pozwala człowiekowi zachowywać zdrowe zasady i ciągle szukać ich najlepszego zastosowania w danej sytuacji.

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła.
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
• Dla dorosłych codziennie przed mszą św. wieczorną na godz.17.30.
• Dla dzieci we wtorki i piątki na godz.16.30
• W kaplicy na Wzgórzu Wolności od poniedziałku do piątku na godz.18.00 od 8 października
• Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na godz.17.00, w niedziele i święta na godz.14.00

4. Dzisiejsza niedziela i cały październik stanowią dobrą okazję do zainteresowania się różami Żywego Różańca w naszej parafii. Cieszymy się z Parafian, którzy należą już do tych róż, a pozostałych zachęcamy do zaangażowania się w ich działalność. Niektóre róże wymagają uzupełnienia z powodu śmierci lub wyjazdu części ich członków. W związku z tym zainteresowanych wstąpieniem do róż zapraszamy do zakrystii w każdą pierwszą niedzielę po nabożeństwie różańcowym. Jeśli będzie więcej chętnych osób, to być może uda się założyć nowe róże. Do obowiązków osób należących do róży należy branie udziału w nabożeństwach różańcowych odbywających się raz w miesiącu oraz codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańca w intencjach wyznaczonych przez Kościół.

5. W poniedziałek 7 października obchodzić będziemy nasz odpust ku czci Patrona Kartuz św. Brunona z Kolonii. Dzisiaj adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. dla Wspólnoty Żywego Różańca o godz.15.00 i będzie trwała do godz. 18.00. Tradycyjnie modlić się będziemy za naszych zmarłych przed odpustem. Zapraszamy dzisiaj na godz. 18.00 na mszę św. w intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po mszy św. procesja na dolny cmentarz, zakończenie procesji żałobnej przy krzyżu przy kościele. W dniu odpustu w poniedziałek msze św. odpustowe o godz.7.00, 8.30, 11.00 - Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny z udziałem Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej oraz Władz naszego Miasta, o godz.16.30 z poświęceniem różańców szczególnie zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i o godz.18.00

6. Parafialny Zespół Caritas zaprasza w poniedziałek po mszy św. wieczornej na katechezę dla dorosłych, która rozpocznie cykl katechez na temat: „Jak żyć Eucharystią? Msza Święta od podstaw”., a pierwszy temat: „Rozbudzić pragnienie” - serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących zgłębić swoją eucharystyczną wiedzę i pobożność.

7. Od kilku lat na terenie naszego Powiatu odbywa się akcja "Dwa Światy", mająca na celu pozyskanie środków na rzecz Kartuskiego Hospicjum. Już więc pragniemy zaprosić wszystkich do włączenia się w tę akcję, Dzisiaj składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na nasze Kartuskie Hospicjum do puszek przed kościołem oraz 13 października zapraszamy na koncert w kościele św. Wojciecha w Kartuzach o godz.19.00 (wystąpi zespół Exodus).

8. W przyszłą niedzielę po raz 19. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.

9. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i innych czasopism religijnych.

10. Spotkania:
• Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR – piątek, godz. 18.00;
• Koło misyjne dzieci – sobota, godz. 9.00;
• Schola dziecięca – sobota, godz. 11.00.

11. W niedzielę Dzień Fatimski – o godz.17.30 różaniec, a po mszy św. o godz.18.00 ostatnia w tym roku procesja Fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

12. Msza św. w intencji Papieża Franciszka, Biskupów, kapłanów, Diakonów oraz Ojca Jonasza, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i o powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.

13. Zapraszamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rzecz Misji. Zbiórka będzie miała miejsce we wtorek 8 października od rana można składać na parkingu przy refektarzu w wyznaczonym miejscu do godz.13.30. Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych Inkubatorów do Szpitala na Wybrzeży Kości Słoniowej w Afryce prowadzonego przez Siostry Orionistki oraz Akcję „Wyprawka dla dzieci” prowadzona w Kamerunie przez Siostry Pallotynki.

14. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

15. Pogrzeb śp. Andrzeja Pieczora z ul. Prokowskiej w poniedziałek o godz.14.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju oraz Patronowi naszego Miasta św. Brunonowi polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze