XXX Niedziela Zwykła

Syr 35,12-14.16-18 Modlitwa biednego przeniknie obłoki
2 Tm 4,6-9.16-18 Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu
Łk 18,9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

Mędrzec Syracydes w swojej mowie przyjmuje przekupność sędziów, którzy nie liczą się z prawdą, ale zawsze stają po stronie bogatego. Wobec tej smutnej rzeczywistości zapewnia, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i w swoim czasie odda każdemu, co mu się należy. Apostoł Paweł upomina Tymoteusza, aby pamiętał, że Pan jest sprawiedliwym sędzią dla wszystkich, którzy Go miłują. Perspektywa życia wiecznego i Bożego sądu powinna mobilizować tych, którzy jeszcze się nie wydoskonalili w miłości.

1. Dzisiaj przypada rocznica nominacji Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny (2012), którego Bóg niech zachowa w najdłuższe lata, pamiętajmy więc dziś szczególnie w naszych modlitwach o naszym Arcypasterzu.

2. Z okazji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kartuzach wraz z Parafią pw. św. Kazimierza oraz Kartuskim Centrum Kultury organizuje kolejny już Bal Wszystkich Świętych. Zabawa odbywać się będzie w sali widowiskowej Kartuskiego Centrum Kultury w dniu 31 października 2019r. od godziny 16.00 do 18.00. Nad dziećmi czuwać będą m.in. wolontariusze z "kartuskiego katolika" oraz księża. Zapraszamy wszystkie dzieci, bez względu na wiek, w przebraniu za jakiegoś świętego lub anioła. Przewidziana jest krótka inscenizacja, śpiew, tańce i poczęstunek - po prostu, jak co roku, świetna zabawa. Prosimy rodziców, jeśli chcą z nami przebywać na sali, aby również przyszli w przebraniu i zaangażowali się we wspólne wychwalanie świętych.

3. W piątek 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych W tym dniu uwielbiamy Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w Niebie. Porządek nabożeństw żałobnych będzie następujący: w czwartek o godz.18.00 msza św. już z Uroczystości Wszystkich Świętych. W piątek przed południem msze św. jak w każdą niedzielę, po południu o godz. 13.30 w kolegiacie msza św. w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej mszy św. żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłuchamy okolicznościowego kazania, w tym dniu nie będzie już mszy św. wieczornej. Wieczorem natomiast zapraszamy na godz. 20.00 na wieczorne nabożeństwo w kościele przygotowane przez naszą młodzież.

4. W sobotę, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Msze św. o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.00, po tej mszy św. wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św. w intencji zmarłych Strażaków Zawodowych, Członków OSP Kartuzy, ++Członków Orkiestry Strażackiej, ++ Emerytów i Rencistów Braci Strażackiej. Natomiast na cmentarzu w Bilowie porządek będzie następujący: w piątek 1 listopada msza św. w kościele św. Wojciecha o godz.10.30 i po mszy św. nabożeństwo żałobne na cmentarzu w Bilowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną naszą troskę o nasz cmentarz i poszczególne groby. Jest to wyraz naszej wiary i wdzięcznej pamięci o naszych Przodkach i Bliskich. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

5. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nad-chodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

6. Podobnie jak w ubiegłych latach, aby podać dokładną datę i godzinę kiedy w modlitwie różańcowej będziemy powierzać zmarłych polecanych naszym wspólnym modlitwom intencje modlitw różańcowych – zdrowaśki będzie można składać tylko w biurze parafialnym, odmawiać je będziemy przez całą Oktawę Święta Zmarłych, do 8 listopada, natomiast na msze św. zbiorowe w listopadzie można składać w kościele, jak również w biurze. Msze św. zbiorowe będą 3, 10, 17 i 24 listopada 2019 roku o godz.11.00

7. W tym miesiącu nie będzie specjalnych nabożeństw związanych z pierwszym piątkiem miesiąca, ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek. Natomiast w pierwszą sobotę miesiąca:
• Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.8.00 różaniec, a po mszy św. o godz.8.30 - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy naszych Chorych z posługą sakramentalną.

8. W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
• godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot pa-rafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

9. Dziś przeżywamy ostatnią niedzielą października, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

10. Zapraszamy na ostatnie różańcowe nabożeństwa:
• Dla całych rodzin do czwartku włącznie przed mszą św. wieczorną na godz.17.30
• Dla dzieci we wtorek na godz.16.30
• Przy Krzyżu w Łapalicach w dni powszednie na godz.17.00, w niedziele i święta na godz.14.00

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
• 1 XI – wszyscy Święci Pańscy.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze