Uroczystość Wszystkich Świętych

Ap 7,2-4.9-14 Wielki tłum zbawionych
1 J 3,1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jest
Mt 5,1-12a Osiem błogosławieństw

Białe szaty tych, którzy przyszli z wielkiego ucisku, w Apokalipsie Świętego Jana oznaczają wyzwolenie z grzechu i zdolność głoszenia chwały Bożej wraz z Aniołami i świętymi. Dlatego każdy ochrzczony przyjmuje taki sam znak jako rozpoczęcie nowego życia w godności dziecka Bożego. Od początku Kościoła pogłębienie relacji z Panem Bogiem nazywano upodobnieniem się do Chrystusa. Zwieńczeniem tego procesu stanie się spotkanie z Chrystusem twarzą w twarz. Sam Chrystus mówi nam o wielkiej różnorodności mieszkańców nieba. Jego błogosławieństwa otwierają drogę przed ludźmi różnych charakterów i usposobień. Jak każdy chór składa się z czterech głosów, tak chwała Boża zabrzmi w wielości darów i talentów. Stworzenie odpowie bogactwem pieśni, oddając swojemu Stwórcy bogactwo otrzymanych zdolności.

1. Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem.

2. W dzisiejszą Uroczystość nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. W dzisiejszą Uroczystość Wszystkich Świętych porządek nabożeństw jest następujący: przed południem msze św. jak w każdą niedzielę, po południu o godz. 13.30 w kolegiacie msza św. w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu, po tej mszy św. żałobna procesja na górny cmentarz, w czasie procesji wysłuchamy tez okolicznościowego kazania, dzisiaj nie będzie już mszy św. wieczornej, ale zapraszamy na godz. 20.00 do kościoła na nabożeństwo modlitewne za zmarłych przygotowane przez naszą młodzież.

4. Jutro Dzień Zaduszny msze św. o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.00, po tej mszy św. wyruszy procesja żałobna na dolny cmentarz z udziałem orkiestry strażackiej i zaraz po procesji msza św. ok. godz. 18.00.

5. Różaniec za zmarłych poleconych naszym wspólnym modlitwom - w Dzień Zaduszny w czasie procesji żałobnej i przez całą Oktawę Święta Zmarłych, do 8 listopada włącznie o godz.17.30, (z wyjątkiem środy będzie różaniec za Ojczyznę już o godz.17.00) Msze św. zbiorowe będą 3, 10, 17 i 24 listopada 2019 roku o godz.11.00

6. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

7. W piątek 8 listopada od 17.30 do 19.30 i w sobotę 9 listopada od 10.00 do 16.45 w Szkole Podstawowej nr 2 w Kartuzach, (zakończenie w kolegiacie), odbędą się Rekolekcje Kerygmatyczne (GPS) dla młodzieży klas siódmych, która rozpoczęła swoje dwuletnie przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obecność jest obowiązkowa. Rekolekcję są okazją do pogłębienia swojej wiary i relacji z Jezusem. Młodzieży zapewniamy w sobotę posiłek.

8. Przypominamy, że swoich Chorych ks. Karol odwiedzi w sobotę 9 listopada od godzin rannych.