Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

2 Sm 5,1-3 Namaszczenie Dawida na króla
Kol 1,12-20 Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Łk 23,35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

W kategoriach ludzkiej logiki przegrana nigdy nie jest wygraną. A jednak Jezus ukrzyżowany jest tym samym, o którym Święty Paweł Apostoł wypisuje wspaniały hymn w Liście do Kolosan. W Chrystusie wszystko ma istnienie. To tajemnica ukryta przez wieki i objawiona Apostołom, aby stawali się jej świadkami. Wyszydzenie króla żydowskiego na Golgocie jest początkiem nowego królestwa i odkupienia człowieka. Sam Duch Święty namaścił Go w godzinie śmierci, w godzinie poddania się woli Ojca, gdy wstawiał się za oprawcami. „On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych” – powie Święty Paweł. Łotr na krzyżu to dostrzegł, wykazał skruchę, poprosił Go o wstawiennictwo i został pierwszym pełnym uczestnikiem królestwa Chrystusa.

1. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestwa, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich. Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.00 uroczyste nabożeństwo z aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana i powierzeniem całej naszej Parafii. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. W sobotę przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”.

3. Zapraszamy na spotkania:
• W poniedziałek po mszy świętej wieczornej kolejne spotkanie młodzieży klas 7 przygotowujących się do bierzmowania.
• W środę o godz. 19.00 zapraszamy na godzinę uwielbienia Pana w Najświętszym Sakramencie.
• W piątek spotkanie młodzieży w salce o godz. 18.30. Zachęcamy naszych młodych parafian, aby znaleźli czas by pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem.

4. Wspólnota Żywego Różańca zaprasza na Nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia N.M.P.: 29 listopada o godz.17.30, 30 listopada o godz.7.30, 1 grudnia o godz.6.30 i od 2 do 7 grudnia po roratach o godz.6.00.

5. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
• godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

6. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Apostolstwa Chorych” i innych czasopism religijnych.

7. W czasie Adwentu, który za tydzień rozpoczynamy chcemy pamiętać o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele i włączenie się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, świece rozprowadzamy w formie cegiełek w cenie – mała świeca 8 zł, duża 15 zł oraz włączenie się w akcję „Napełnij worek św. Mikołaja”, któremu patronuje nasz Parafialny Oddział Caritasu. Po mszach świętych młodzież będzie rozdawała tzw. „Woreczki” z nazwą potrzebnego produktu spożywczego bądź przemysłowego. Akcja będzie trwała do 15 grudnia. Już teraz dziękujemy za wszelką pomoc i okazane serce najbardziej potrzebującym z naszej Parafii.

8. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj do puszek przed kościołem na nasz Caritas parafialny.

9. Msza św. za ++ Członków z II Róży Ojców, ++ z ich Rodzin i ++Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.18.00, za +Ks. Jerzego Reglińskiego oraz ++Członkinie z 4 Róży Niewiast w środę o godz.8.00, za ++ z Rodzin 17 Róży Niewiast i ++Kapłanów z naszej Parafii w sobotę o godz.8.00.

10. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Kazimierz Balerstet z ul. Przy Rzeźni, śp. Renata Kąkol z Os. XX Lecia i śp. Bernard Klinkosz z Os. XX Lecia – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

11. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
29.11 – 01.12. 2019

„Powołanie nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to „więzienie” ani nałożony na nas ciężar. Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, poprzez którą Bóg wychodzi nam na spotkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały projekt, którego uczestnikami pragnie nas uczynić, ukazując nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu” (Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 31.01.2019).
Rozeznanie powołania, własnej drogi życiowej – odkrywania pełnego nadziei i radości Bożego projektu – wymaga chwili ciszy i refleksji. Na taką „chwilę” zatrzymania zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie na Adwentowe Dni Skupienia dla Młodzieży Męskiej, które odbywać się będą od 29 listopada do 1 grudnia 2019. Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: seminarium@diecezja-pelplin.pl.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Chrystusowi Królowi, Matce Bożej, Pani Naszej i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia

Króluj nam Chryste!
Wasi Duszpasterze

bahçeşehir escort beylikdüzü escort sarcastic