X

VI Niedziela Wielkanocna

Dz 10,25-26.34-35.44-48 Powołanie pogan do Kościoła
1 J 4,7-10 Bóg jest miłością
J 15,9-17 Przykazanie miłości

Pan Bóg pragnie, abyśmy odpowiadali na Jego powołanie. Z fragmentu Dziejów Apostolskich usłyszymy o tym, że Piotrowi, który wraz z kilkoma Żydami, przychodzi do domu poganina Korneliusza. Pan Bóg chce obdarzyć łaską także pogan, bo udziela im takiej samej łaski. Święty Jan mówi o Bożej miłości, która jest nieograniczona i nie ma względu na osoby. Pan Bóg wprowadza swoich wybranych w tajemnicę swojej niepojętej i ogarniającej wszystkich miłości. Wysłuchajmy Słowa Bożego, abyśmy potrafili radować się naszym wybraniem przez Boga, który jest nieskończoną miłością.

1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy.

2. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
• w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin
• w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

3. Od poniedziałku, 10 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. Nabożeństwa błagalne o urodzaje i za kraje głodujące w poniedziałek, wtorek i środę w łączności z nabożeństwem majowym po Mszy Świętej wieczornej.

4. Dnia 13 maja rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie odprawiamy 13. dnia miesiąca od maja do października. Zapraszamy więc w czwartek na nabożeństwo fatimskie z modlitwą o odnowę diecezji: Różaniec Fatimski o godz.17.30, Msza Święta o godz.18.00 i po Mszy procesja fatimska do Parku św. Jana Pawła II.

5. Zapraszamy na różaniec błagalny i litanię do św. Józefa o ustanie epidemii od poniedziałku do soboty na godz.7.30.

6. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy z nabożeństwem majowym.

7. Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej zaprasza wszystkich diecezjan do udziału w kolejnym Diecezjalnym Forum Duszpasterskim „U źródła łaski”, które będzie zwieńczone spotkaniem diecezjalnym 22 maja br. w bazylice katedralnej w Pelplinie. Jego celem jest zjednoczenie na modlitwie o odnowienie i pogłębienie wiary wszystkich diecezjan oraz podjęcie współpracy z Duchem Świętym w dawaniu świadectwa i apostolstwie w parafii. Warto rozpocząć modlitwę w tej intencji już w czasie procesji fatimskich w parafiach 13 maja. Od 14 maja rozpocznie się nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Będzie ona transmitowana na stronie nacalyswiat.pl, codziennie o godz. 20.00 z dziewięciu parafii naszej diecezji. Pragniemy więc włączyć całą naszą wspólnotę parafialną w modlitwę o odnowę diecezji. Transmisja w sobotę, 22 maja br., rozpocznie się o godz. 14.00 na stronie nacalyswiat.pl oraz na antenie Diecezjalnego Radia Głos.

8. W sobotę nasza parafialna uroczystość I Komunii św. z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Spotkania organizacyjne i spowiedź dla dzieci, na które zapraszamy również rodziców odbędą się następująco:
• Klasa III A-Szk. Podst. Nr 2: spotkanie - we wtorek na godz.16.30, spowiedź w czwartek o godz.16.30;
• Klasa III B -Szk. Podst.Nr 2: spotkanie we wtorek o godz.18.30, spowiedź w czwartek o godz.18.30,
• Klasa III C -Szk. Podst. Nr 2: w środę o godz. 16.30, spowiedź w piątek o godz. 16.30,
• dzieci ze Szk. Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i innych Szkół: spotkanie w środę o godz.18.30, spowiedź święta w piątek o godz. 18.30.

9. Uroczystość I Komunii Świętej w sobotę 15 maja 2021 roku:
• Szk. Podst. nr 2 - kl.III A godz.9.30,
• kl.III B godz.11.00,
• kl.III C godz.12.30,
• dzieci ze Szk. Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i innych Szkół godz.14.00.
Dodatkowo jest możliwość przyjęcia I Komunii Świętej w Uroczystość Bożego Ciała 3 czerwca 2021 roku o godz.13.30. Dzieci z rodzicami zajmują swoje miejsca w ławkach.
W niedzielę, 16 maja dzieci I Komunijne przychodzą na Msze Święte:
• Klasa III A Szk. Podst. Nr 2 na godz.9.30,
• Klasa III B Szk. Podst.Nr 2 na godz.11.00 ,
• Klasa III C Szk. Podst. Nr 2 na godz. 12.30,
• dzieci ze Szk. Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i innych Szkół na godz.13.30.

10. Zapraszamy na Mszę Świętą i dziękczynne nabożeństwo w białym tygodniu na godz.18.00:
• Klasa III A Szk. Podst. Nr 2 w poniedziałek;
• Klasa III B Szk. Podst.Nr 2 we wtorek,
• Klasa III C Szk. Podst. Nr 2 w środę,
• dzieci ze Szk. Podst. Nr 1, ze Szkoły Katolickiej i innych Szkół w czwartek.
Otaczajmy naszą modlitwą dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej i ich rodziny.

11. Dzieci przyjęte do I Komunii św. w ubiegłym roku zapraszamy na mszę św. dziękczynną z okazji I rocznicy Komunii Świętej - w niedzielę 23 maja na godz.13.30. Spowiedź św. dla tych dzieci w sobotę od godz.17.00.

12. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Misyjnych Dróg” i innych czasopism.

13. Msza św. W intencji Wspólnoty Sychar w piątek o godz.18.00, w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00, o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Członkiń 24 Róży Matek i ich Rodzin oraz Kapłanów naszej parafii w niedzielę o godz. 11.00.

14. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana: śp. Helena Malc z Os. XX Lecia, śp. Brunon Liedtke z Os. XX Lecia, a pogrzeb śp. Andrzeja Formeli z ul. Wzgórze Wolności w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu ….

W tym tygodniu patronuje nam:
– w piątek 14 maja – św. Maciej, apostoł, wybrany przez apostołów do ich grona, zajął miejsce Judasza, w tym dniu pamiętajmy o modlitwie i życzeniach dla naszego Ks. Macieja.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej i majowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Dzieci I Komunijne, Maturzystów, Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze