III Niedziela Adwentu

Iz 35,1-6a.10 Bóg sam przyjdzie, aby nas zbawić
Jk 5,7-10 Przyjście Pana jest już bliskie
Mt 11,2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Utrudzeni codziennymi troskami jesteśmy jak współcześni proroka Izajasza: całym sercem wołamy o Zbawiciela, który nas wyprowadzi z utrapień i sprawi, że radość serca będzie naszym udziałem. Chrystus jest naszą oczekiwaną radością. On zdejmuje z nas krępujące więzy grzechu, smutku i znużenia. Otwórzmy Zbawicielowi drzwi do naszego życia, aby uleczył ból, oczyścił nas, otworzył nam oczy i serca na Jego głos, aby radość zmartwychwstania i piękno życia Ewangelią stały się naszym udziałem. W Chrystusie każda pustynia staje się przepięknym, pełnym życia ogrodem, a człowiek nabiera odwagi i radości.
Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, które ma moc przemienić serce każdego z nas.

1. W tym tygodniu, od wtorku, rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszym Kościołem parafialnym, w którym uczymy się przyjaźni z Panem Bogiem, aby dalej w niej wzrastać, dojrzewać i dzielić się nią z innymi.

2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę niedzielę.

3. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje, które zakończymy w środę 18 grudnia spowiedzią adwentową, z udziałem
zaproszonych spowiedników. Nauki rekolekcyjne będzie głosił Ks. Kanclerz Kanonik Adam Kałduński z Pelplina, którego bardzo serdecznie witamy. W poniedziałek, wtorek i środę kolekta dla Ks. Rekolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności za trud głoszenia rekolekcji w naszej Parafii. Szczegółowy program, który znajdziemy również w gablocie na zewnątrz kościoła i na stronie naszej Parafii.

4. Serdecznie zapraszamy na Roraty:
• Dorosłych codziennie w dni powszednie na godz.6.00
• Dzieci od poniedziałku do piątku włącznie na godz.16.30.

5. W pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. W naszej świątyni okazja do przedświątecznej spowiedzi św. w środę z udziałem zaproszonych specjalnie spowiedników i o stałej porze. Do spowiedzi św. można też przystąpić: w piątek 20 grudnia w kościele św. Kazimierza w godzinach: 7.00 – 10.30; 14.30 – 18.30; w poniedziałek 23 grudnia w kościele św. Wojciecha w godzinach: 8.30 – 10.00; 15.00 – 16.30; 17.00 – 18.00, i od godz.19.30.

6. Dzisiaj o godz.15.00 spotkanie Zelatorów Żywego Różańca, a w przyszłą niedzielę o godz.15.00 zapraszamy do salki wszystkich członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

7. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 7937 zł i 0.4 euro.

8. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach polecajmy jego Osobę i posługę Bożej Opatrzności.

9. Naszych drogich Chorych, których odwiedzamy w pierwsze soboty, odwiedzimy przed świętami w sobotę 21 grudnia od godz.9.00, w biurze parafialnym można zgłaszać jeszcze osoby chore i starsze, które pragną przyjąć w domu sakramenty święte, nie będzie już odwiedzin chorych w styczniu.

10. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy włączyli się tak hojnie do naszej tegorocznej akcji "Napełnij worek świętego Mikołaja". Kilkadziesiąt paczek trafi w najbliższym tygodniu do najbardziej potrzebujących rodzin naszej parafii.

11. W niedzielę 22 grudnia na Rynku w Kartuzach w godz.16.00-18.00 odbędzie się IV Kaszubska Wigilia. Spotkanie to jest inicjatywą Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego, które będzie organizowane z Gminą Kartuzy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kartuskiego. Planujemy wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, występy na scenie i poczęstunek.

12. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Rodzin 1194 Kręgu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i opiekę naszych Kapłanów w środę o godz.6.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Urszuli Leszk i jej Rodziny z okazji Urodzin od 40 Róży Matek w środę o godz.8.30, o Boże błog. zdrowie dla Członków II Róży Ojców i ich Rodzin w środę o godz.18.00, w intencji Członków ADŚ w sobotę o godz.8.00, Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej, zdrowie i pokój w rodzinach 30 Róży Matek oraz o potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla naszych Kapłanów w niedzielę o godz.7.00, Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Lidii Puzdrowskiej z okazji 80 Urodzin od 40 Róży Matek w niedzielę o godz.8.15, Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej Królowej Kapłanów dla Ks. Karola w Dniu Urodzin od Wspólnot Parafialnych w niedzielę o godz. 9.30.

13. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Bernard Hinca z ul. Kochanowskiego, śp. Jan Lewańczyk z Łapalic, śp. Gerard Dombrowski z ul. Łąkowej, śp. Eugenia Werochowska z ul. Sambora i śp. Leonard Stencel z Nowego Osiedla – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, radosnej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia oraz wszystkich czuwających adwentowo niech ma w opiece Maryja Niepokalana.

Wasi Duszpasterze