Boże Narodzenie

Iz 52,7-10 Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Hbr 1,1-6 Bóg przemówił do nas przez Syna
J 1,1-18 Słowo stało się Ciałem

Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Jego słowo jest godne zaufania, pełne miłosierdzia i łaski. Niesie ludziom wyzwolenie i zbawienie, radość i pokój. Dlatego prorok Izajasz tak wychwala Bożego posłańca, który przynosi ludziom radosną nowinę, że wypełnia się obietnica dana człowiekowi w raju. Pan Bóg przemawia do nas przez Syna – Jezusa Chrystusa, jak przypomina dziś autor Listu do Hebrajczyków. Słowo Boże niesie światłość, która ma moc pokonać wszelkie mroki ludzkiego życia. Słuchajmy Słowa Bożego całym sercem, aby je przyjąć w swoim życiu. Niech Pan Bóg się rodzi i mieszka w naszych sercach przez swoje słowo.
Są takie święta, jest taki czas, co ślad na duszy zostawia i myślom nie daje spokoju. Są takie święta, jest taki czas, co zło w dobro zamienia, a lód twardy w sercach kruszeje. Są takie święta, jest taki czas, gdy wszyscy się jednoczą i spełniają swe życzenia. Są takie święta, jest taki czas… teraz …jest ten czas. Nowonarodzony Zbawiciel przychodzi do nas z obfitością łask. To czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy nad światem i naszymi uczynkami. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. Bóg zna nasze radości i smutki, wie, czego najbardziej potrzebujemy. Życzymy sobie wzajemnie, abyśmy umieli otwierać nasze serca na Jego łaskę i by On nas wciąż wewnętrznie przemieniał i odnawiał. Niech Jego błogosławieństwo obficie spływa na nasze rodziny, naszych sąsiadów, parafię, naszą Ojczyznę i na wszystkich ludzi dobrej woli. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Życzymy z całego serca Drogim Parafianom i wszystkim Gościom, a szczególnie osobom samotnym, chorym i utrudzonym różnymi problemami życia Bożej radości, miłości i pokoju płynących z tego radosnego przesłania, które od wieków płynie z Betlejem ogarniając nas ciepłem Bożej bliskości. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was Najmilsi wszelkimi potrzebnymi darami i obfitym błogosławieństwem. Niech przeżywane Święta będą też czasem bliskości z największą tajemnicą na ziemi, oto żywy Bóg przychodzi do nas; otwórzmy Mu drzwi do naszego życia, a On nie pozostawi nas już nigdy samych. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością śpiewaliśmy „Chwała na wysokości Bogu…”. Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który stał się jednym z nas. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia Syna Bożego.

Wasi Duszpasterze

1. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, najpierw za wspólny czas oczekiwania, za wspólne msze św. roratnie – i dorosłym i dzieciom, a rodzicom za pomoc dzieciom, aby mogły uczestniczyć, wszystkim, którzy przygotowali kościół do dzisiejszej uroczystości i żłóbek Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom, Wszystkim sprzątającym kościół, co zawsze czynią z takim oddaniem, Panu Piotrowi Mrozewskiemu i wszystkim, którzy mu w tym pomagali, Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., we wszystkich roratach tak pięknie uczestniczyli, Ceremoniarzom, Lektorom i Ministrantom z ks. Maciejem na czele, naszemu Panu Organiście, naszym Kościelnym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, ze możemy te Święta przeżywać w takiej właśnie pięknej, rodzinnej atmosferze, a nasza prastara świątynia tuli nas wszystkich w objęciach wiary wieków, która i tej nocy wyśpiewuje Chwałę Boga, który się rodzi właśnie i dla nas.

2. Jutro drugi dzień Świąt – Święto św. Szczepana pierwszego Męczennika- wszystkie msze św. jak w niedziele - kolekta na K.U.L. i uczelnie katolickie w Polsce. Modlimy się w intencjach KUL-u oraz innych uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce.

3. W najbliższą niedzielę, 29 grudnia – Świętej Rodziny - zapraszamy małżonków do odnowienia przyrzeczeń ślubnych

4. Kuria Diecezjalna uprzejmie informuje, że biskup pelpliński Ryszard Kasyna udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 27 grudnia br.

5. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odszedł po nagrodę do Pana śp. Franciszek Dawidowski z ul. Bursztynowej, a pogrzeb śp. Mieczysława Rompca z Os. Sikorskiego w piątek o godz.13.00 w kościele św. Kazimierza, śp. Anny Schmidt z ul. Chmieleńskiej w sobotę o godz.10.00 w kolegiacie, eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona i śp. Józefa Grosz z ul. Piłsudskiego w sobotę o godz.13.00 w kościele św. Kazimierza – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…