IV Niedziela Adwentu

Iz 7,10-14 Panna pocznie i porodzi Syna
Rz 1,1-7 Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym
Mt 1,18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, jak bardzo ważna jest czujność serca w słuchaniu słowa Bożego. Księga Izajasza mówi o królu judzkim Achazie. Lekceważy on słowo proroka – Bożą pomoc, i idzie drogą własnych, błędnych kalkulacji, jeszcze do tego pozorując pokorę wobec Pana Boga. Ewangelia przedstawia dialog Anioła z Józefem. Józef jest zasłuchany w słowo Boże, rozpoznaje je i za nim podąża. Wzgardzone przez Achaza słowo, zapowiadające przyjście Emmanuela – upragnionego „Boga z nami”, staje się faktem. Pozwólmy Panu Bogu działać w naszych sercach poprzez Jego słowo.

1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. W najbliższy wtorek przypada Wigilia i kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie uzdalnia nas do niesienia Dobrej Nowiny innym.

2. Serdecznie zapraszamy na ostatnie Roraty:
• Dorosłych w poniedziałek i wtorek na godz.6.00
• Dzieci w poniedziałek na godz.16.30.

3. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z wtorku 24 grudnia, na środę 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia według świętego Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.

4. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie przepełniony wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie uczcijmy przychodzącego Pana.

5. Nabożeństwa wigilijne we wtorek:
• Godz.20.00 – msza św. wigilijna – w Kaplicy Miłosierdzia w Szpitalu
• Godz.22.00 – msza św. wigilijna w Kolegiacie
• Godz.24.00 – Pasterka

6. W I Święto Bożego Narodzenia nie będzie mszy św. o godz.7.00, a w drugi dzień Świąt – św. Szczepana wszystkie msze św. jak w każdą niedzielę. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia ofiarę z kolekty przeznaczymy na nasze parafialne inwestycje, a w drugi dzień Świąt kolekta na K.U.L. i uczelnie katolickie w Polsce.

7. Wizyta duszpasterska, czyli kolęda rozpocznie się w piątek 27.12.2019 roku. Dzieci i młodzież szkolną prosimy o przygotowanie zeszytów do religii na stole kolędowym. Plan kolęd dostępny pod linkiem.

8. W przyszłą niedzielę, w święto Świętej Rodziny, zapraszamy małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo w czasie każdej Mszy Świętej.

9. W przyszłą niedzielę zbiórka Caritasu na cele dobroczynne do puszek przed kościołem.

10. Tradycją minionych lat zapłonie w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych domach.

11. Msza św. o ocalenie każdego poczętego życia i o wytrwałość w modlitwie dla osób podejmujących Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w środę o godz.9.30.

12. Oczekiwany Mesjasz niech szczodrze błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

13. W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty odeszli po nagrodę do Pana śp. Franciszek Piepke z ul. Dra Majkowskiego, śp. Krystyna Benkowska z ul. Zamkowej i śp. Karol Łuczak z ul. Zamkowej w Łapalicach – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 26 XII – św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów Kościoła jerozolimskiego, pierwszy męczennik za wiarę.
• 27 XII – św. Jan Apostoł i Ewangelista, najmłodszy z grona Apostołów, umiłowany uczeń Pana Jezusa.
• 28 XII – Święci Młodziankowie, męczennicy, którzy ponieśli śmierć z powodu przyjścia na świat Zbawiciela na rozkaz Heroda.