Niedziela św. Rodziny

Syr 3,2-6.12-14 Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców
Kol 3,12-21 Chrześcijańskie zasady życia domowego
Mt 2,13-15.19-23 Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu

Liturgia słowa daje nam dziś niezwykle cenne i doskonałe w swej prostocie wskazówki dla życia rodzinnego. To szacunek dla żony i męża, szacunek dla ojca i matki oraz szacunek dla dzieci, bo każda osoba ma swoje istotne miejsce w rodzinie. Ponadto: wyrozumiałość i serdeczne współczucie, dobroć, cichość i cierpliwość, umiejętność wybaczania – cechy, których tak bardzo pragnęlibyśmy doświadczyć w stosunku do siebie, zwłaszcza kiedy pobłądzimy. Wtedy rodzina staje się dla wszystkich miejscem odpoczynku i wzrostu. Filarem życia rodzinnego są miłość i modlitwa, co pokazuje też dzisiejsza Ewangelia o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu.

1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Wzmocnieni Bożym błogosławieństwem i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.

2. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość.

3. Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin. W czasie każdej Mszy Świętej zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo małżonkom i rodzinom.

4. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu.

5. We wtorek św. Sylwestra - wieczorem zapraszamy już na godz.17.00, nie będzie w tym dniu mszy św. o godz.18.00. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 17.00, podziękujemy Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. W tym czasie warto zapytać siebie: jak wygląda moje życie, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem, czy i na ile wypełniam moje chrześcijańskie zobowiązanie dawania świadectwa wiary wobec bliźnich? Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Zaraz po nabożeństwie msza św. w intencji wszystkim Zmarłych w minionym 2019 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

6. W środę 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób Kościół modli się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdy dzień świąteczny, z tym, że nie będzie mszy św. o godz.7.00, natomiast będzie dodatkowa msza św. o godz.13.30.

7. W Nowy rok przypada też pierwsza środa miesiąca, więc tradycyjnie zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza św. o godz.18.00 w czasie której również będziemy modlić się w intencji Ojczyzny.

8. W tym tygodniu dni eucharystyczne: w czwartek zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00, w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 msza św. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: po mszy św. o godz.7.00 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P.

9. W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela miesiąca:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
• Godz. 14.30 – nabożeństwo przy żłóbku na które zaprasza Franciszkański Zakon Świeckich
• godz. 15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

10. Kartuskie Centrum Kultury i nasza Parafia zapraszają na Koncert Kolęd w Kartuskiej Kolegiacie w niedzielę 5 stycznia o godz.19.00 w wykonaniu Chórów Kakofonia i Cartusia. Dyrygent - Małgorzata Kuchtyk, akompaniament - Adam Pietrzak.

11. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Małego Gościa” , „Apostolstwa Chorych”, „Naszej Arki” i innych czasopism.

12. Bóg zapłać za ofiary złożone na cele inwestycyjne w I Święto, które wyniosły 10084 zł, 3,60 euro i 1/4 dolara. Dziękujemy również za ofiary składane dzisiaj do puszek przed kościołem na rzecz naszego parafialnego zespołu Caritas. Bóg zapłać.

13. Trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kolędującego kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu Bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Plan kolęd dostępny pod tym linkiem

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 2 I – święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia.
• 3 I – Najświętszego Imienia Jezus
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach.

Wasi Duszpasterze