Nowy Rok Pański 2020
Uroczystość św. Bożej Rodzicielki

Lb 6,22-27 Błogosławieństwo Boże
Ga 4,4-7 Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z Niewiasty
Łk 2,16-21 Nadano Mu imię Jezus

Pan Bóg wita każdego człowieka z miłością. Błogosławieństwo wyraża radość. „Jak dobrze, że jesteś!” – zdaje się mówić, dając wskazówki Mojżeszowi. Błogosławi nas, ofiarowując swojego Syna i Ducha, w którym, pomimo dramatu grzechu, znów możemy mówić do Niego: „Abba, Ojcze!”, i mieć pełny udział w Jego królestwie. Otrzymane błogosławieństwo raduje serca. Pasterze z Betlejem i wszyscy świadkowie złożonego przez nich świadectwa odpowiadają na nie radosnym błogosławieniem Boga i pełnieniem Jego woli. Wsłuchajmy się w Słowo Boże z pragnieniem błogosławieństwa – udziału w Bożej radości.

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2020 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. Słowa Aaronowego błogosławieństwa z dzisiejszego pierwszego czytania czynimy noworocznymi życzeniami dla całej parafialnej wspólnoty: „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem”.

2. W Betlejem aniołowie głosili chwałę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki z inicjatywy papieża Pawła VI (list z 1967 r.) jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. A my, jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

3. Wszystkim Kochanym Parafianom i miłym Gościom składamy jak najlepsze życzenia Noworoczne. Niech spełniają się wszelkie plany i marzenia, niech Pan Bóg w swej dobroci obficie błogosławi, a Matka Boża strzeże dróg życia, aby zawsze były wiernym podążaniem za Chrystusem i trwaniem z Nim i naszymi bliźnimi w prawdziwej komunii. U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2020, dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!

4. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

5. Dnia 6 stycznia br. przez nasze miasto podobnie jak przez inne miejscowości w Polsce i na świecie przejdzie Orszak Trzech Króli. W czasie wędrówki poprowadzą nas królowie. Wyruszymy spod kościoła św. Kazimierza o godz. 13.30. Następnie przejdziemy ulicami: Kościuszki w stronę Ronda, Gdańską, Parkową, 3 Maja i ponownie ul. Kościuszki na Rynek. W czasie wędrówki obejrzymy cztery krótkie inscenizacje przygotowane przez młodzież naszych kartuskich parafii. Zachęcamy, by uczestniczy orszaku (także dorośli), przebrali się, dostosowując chociaż jakiś element ubioru do kolorów przyporządkowanych do parafii: Kolegiata – kolor czerwony, Św. Wojciech – niebieski Św. Kazimierz – zielony. Po orszaku na wszystkich czekać będzie ciepła herbata. Serdecznie zapraszamy - Duszpasterze

6. Kartuskie Centrum Kultury i nasza Parafia zapraszają na Koncert Kolęd w Kartuskiej Kolegiacie w niedzielę 5 stycznia o godz.19.00 w wykonaniu Chórów Kakofonia i Cartusia. Dyrygent - Małgorzata Kuchtyk, akompaniament - Adam Pietrzak.

7. Dzisiaj zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Małego Gościa” , „Apostolstwa Chorych”, „Naszej Arki” i „Misyjnych Dróg”

8. W niedzielę 5 stycznia o godz. 16.00 odbędzie się wydarzenie pt. „RODZINNE KOLĘDOWANIE – MARSZEM DLA ŻYCIA” w Szkole Muzycznej w Kartuzach. Serdecznie zapraszamy.

9. Pogrzeb śp. Andrzeja Frąckiewicza z Bielefeldu w Niemczech w czwartek o godz.10.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

10. Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2020 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty. Jeszcze raz wszystkim Parafianom i Gościom przekazujemy najlepsze noworoczne życzenia, aby dobry Bóg opromieniał każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem.

Wasi Duszpasterze