II Niedziela po Bożym Narodzeniu

Syr 24,1-2.8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie
Ef 1,3-6.15-18 Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14) Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami

Dzisiejsza liturgia słowa przywodzi na myśl jedno z najpiękniejszych dla nas Imion Boga – Emmanuel, co znaczy: „Bóg z nami”. Nasz Bóg jest Bogiem bliskim. Chce mieszkać, jak mówi Biblia: „rozbić swój namiot” wśród nas, towarzyszyć nam jak najbliższa, kochająca osoba. Chce nas wspierać każdego dnia i na wieki swoją mocą, radością, miłością, pełnią swoich łask. Słuchajmy z uwagą Słowa Bożego, abyśmy potrafili dostrzec ogrom daru, jaki został nam ofiarowany: Bóg mieszkający z nami. Niech Duch Święty pomoże nam odkrywać ten dar.

1. Jutro będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte jak w niedziele. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr. Kolekta w tym dniu na misje katolickie.

2. W uroczystość Trzech Króli Mszę Św. o godz.9.30 uświetni kolędowaniem Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach i po mszy św. zapraszamy na krótki koncert.

3. Dnia 6 stycznia br. przez nasze miasto podobnie jak przez inne miejscowości w Polsce i na świecie przejdzie Orszak Trzech Króli. W czasie wędrówki poprowadzą nas królowie. Wyruszymy spod kościoła św. Kazimierza o godz. 13.30. Następnie przejdziemy ulicami: Kościuszki w stronę Ronda, Gdańską, Parkową, 3 Maja i ponownie ul. Kościuszki na Rynek. W czasie wędrówki obejrzymy cztery krótkie inscenizacje przygotowane przez młodzież naszych kartuskich parafii. Zachęcamy, by uczestniczy orszaku (także dorośli), przebrali się, dostosowując chociaż jakiś element ubioru do kolorów przyporządkowanych do parafii: Kolegiata – kolor czerwony, Św. Wojciech – niebieski, Św. Kazimierz – zielony. Po orszaku na wszystkich czekać będzie ciepła herbata. Serdecznie zapraszamy - Duszpasterze

4. Kartuskie Centrum Kultury i nasza Parafia zapraszają na Koncert Kolęd w Kartuskiej Kolegiacie dzisiaj tj. w niedzielę 5 stycznia o godz.19.00 w wykonaniu Chórów Kakofonia i Cartusia. Dyrygent - Małgorzata Kuchtyk, akompaniament - Adam Pietrzak.

5. Dzisiaj tj. w niedzielę 5 stycznia o godz. 16.00 odbędzie się wydarzenie pt. „RODZINNE KOLĘDOWANIE – MARSZEM DLA ŻYCIA” w Szkole Muzycznej w Kartuzach. Serdecznie zapraszamy.

6. W przyszłą niedzielę – Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność wciąż pogłębiamy i umacniamy?

7. W przyszłą niedzielę Mszę Św. o godz.11.00 uświetni śpiewem kolęd Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Serdecznie zapraszamy.

8. W przyszłą drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

9. Dzisiaj zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: ”Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Małego Gościa” , „Apostolstwa Chorych”, „Naszej Arki” i „Misyjnych Dróg”.

10. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej i na stronie internetowej naszej Parafii pod tym linkiem

11. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla 1194 Kręgu Rodzin oraz Dary Ducha Świętego dla Kapłanów pracujących w naszej Parafii i o łaskę zdrowia dla Ks. Macieja w poniedziałek o godz.18.00, w intencji Ojca św, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do F.Z.Ś. w sobotę o godz.8.00.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu okresu Narodzenia Pańskiego. Trwajmy w tej radości. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach.

Wasi Duszpasterze