Niedziela Chrztu Pańskiego

Iz 42,1-4.6-7 Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Dz 10,34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Mt 3,13-17 Chrzest Jezusa

Chrzest Janowy to nie był sakrament chrztu świętego. Bardziej przypominał spowiedź, ale bez upragnionego daru rozgrzeszenia. Był znakiem nawrócenia z bezdroży grzechów na Bożą drogę życia. Dlatego Jan Chrzciciel początkowo sprzeciwia się chrztowi Pana Jezusa. Chrzest Pański oznacza, że wchodzi On w trudne położenie grzesznika, aby go wyzwolić z więzów grzechu, w których trzyma grzesznika zły duch. Ewangelie podkreślają, że Pan Jezus wychodzi znacznie szybciej z wody niż inni. Nie miał bowiem grzechów do wyznania. Natomiast nastąpiło objawienie Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, któremu towarzyszy słowo Ojca o umiłowanym Synu. W Chrystusie także my jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

3. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą.

4. W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie sięgnąć po Pismo Święte, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

5. W dniach od 18 do 25 stycznia w Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Powszechnej”, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. Nasza osobista komunia z Panem Bogiem musi przekładać się na relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy.

6. Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Niech obecność kapłana w domu stanie się przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy w intencjach Waszych Najmilsi Rodzin.

7. Wszystkie rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy, gdy była w ich rejonie kolędowym, mogą to uczynić w piątek 31 stycznia, kolędować będziemy od godz.15.00, a zgłaszać kolędy prosimy w biurze parafialnym.

8. Dzisiaj Mszę Św. o godz.11.00 uświetni śpiewem kolęd Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby. Serdecznie zapraszamy.

9. Dzisiaj zachęcamy do nabycia prasy katolickiej: ”Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” i innych czasopism

10. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

11. Msza św. w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

12. W środę Msza Św. w Kaplicy Miłosierdzia w naszym Szpitalu będzie już o godz.15.30.

13. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kartuzach już po raz siódmy organizuje Karnawałowy Bal Katolika. Impreza odbędzie się w Restauracji Złota Jesień w Kartuzach 8 lutego 2020r. Koszt uczestnictwa to 140 zł/os. Ilość miejsc ograniczona. Przewidziane są liczne atrakcje i licytacje. Dochód przeznaczony będzie na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Informacje szczegółowe na plakacie i w sekretariacie szkoły.

14. W minionym tygodniu odeszła po nagrodę do Pana śp. Kazimiera Biernat z ul. Sambora – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą Siostrę polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, pustelnik, który do dziś znajduje naśladowców w praktykowaniu takiej drogi doskonałości chrześcijańskiej.

Wszystkim Jubilatom i Solenizantom składamy najlepsze życzenia; a Boże błogosławieństwo niech ożywi naszą wiarę, pomoże nam nią się dzielić i według niej kształtować nasze nowe życie, które otrzymaliśmy w czasie naszego Chrztu Świętego.

Wasi Duszpasterze