II Niedziela Zwykła

Iz 49,3.5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi
1 Kor 1,1-3 Paweł apostołem Jezusa Chrystusa
J 1,29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie

Pan Bóg ma konkretny plan Zbawienia i każdy człowiek ma w nim swoje miejsce:
– Prorok Izajasz kreśli obraz Sługi Bożego, który odnowi Izraela i będzie światłością dla pogan; przyniesie zbawienie aż do krańców ziemi. Odnajdujemy tu zarys duchowej sylwetki Pana Jezusa.
– Święty Jan Chrzciciel w sposób bardzo jasny i jednoznaczny wskazuje uczniom Pana Jezusa jako Baranka i Syna Bożego.
– Święty Paweł – Apostoł Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, służą uświęconym w Chrystusie i powołanym do świętości.
– Każdy z nas może dodać od siebie słowa Psalmisty: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną”.
Trwajmy w Bożym objęciu, słuchając słowa Bożego, poprzez które Pan Bóg pragnie nas prowadzić.

1. Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

2. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w sobotę, 25 stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.

3. We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za nasze babcie i dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

4. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak Święty Paweł powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, powinniśmy kroczyć wiernie po drogach wiary.

5. W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych oraz Dzień Islamu. Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla wszystkich chorujących w świecie na tę nieuleczalną chorobę, a także o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem.

6. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 7735 zł. Bóg zapłać.

7. W przyszłą, ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszek na cele charytatywne.

8. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” i innych czasopism religijnych.

9. Trwa kolęda – czyli wizyta duszpasterska. Niech obecność kapłana w domu stanie się przede wszystkim okazją do wspólnej modlitwy w intencjach Waszych Najmilsi Rodzin. Wszystkie rodziny, które z różnych przyczyn nie mogły przyjąć kolędy, gdy była w ich rejonie kolędowym, mogą to uczynić w piątek 31 stycznia, kolędować będziemy od godz.15.00, a zgłaszać kolędy prosimy w biurze parafialnym.

10. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Kazimierz Brylowski z Os. XX Lecia – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego Brata polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.
• 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej.

Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia.

Wasi Duszpasterze