V Niedziela Zwykła

Iz 58,7-10 Światło dobrych uczynków
1 Kor 2,1-5 Nauczanie Świętego Pawła
Mt 5,13-16 Wy jesteście światłem świata

Jak nieść w sobie światło Bożej łaski? Jak być Bożym człowiekiem w swoim środowisku życia? O tym mówi nam dzisiaj liturgia słowa. Prorok Izajasz wskazuje na zrozumienie potrzeb i miłosierdzie wobec potrzebujących ludzi. Święty Paweł zwraca uwagę, że nie należy zdobywać ludzi dla Pana Jezusa za pomocą sposobów, które wskazuje ten świat, ale pozwolić Panu Bogu mówić przez nas tak, jak On chce. Ewangeliczne obrazy soli i światła mówią o wewnętrznej postawie. Odrobina soli nadaje potrawie smak. Nawet małe świadectwo życia Ewangelią sprawia, że Pan Bóg zostaje przyjęty na niegościnnej dla Niego ziemi. Mamy światło – rozpoznaliśmy Syna Bożego – największy dar Boży. Niech słowo Boże jaśnieje w naszych sercach teraz, kiedy będziemy nim się karmić, i później, gdy będziemy nim żyć i karmić innych.

1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej i uważniej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

2. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych chorych.

3. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. W święto Cyryla i Metodego modlimy się za narody słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi różne narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

4. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

5. W piątek 14 lutego w Walentynki – w dniu modlitw za osoby zakochane - zapraszamy na godz. 19.00 na Mszę Świętą za wszystkie pary, zakochanych, małżeństwa, a także singli, którzy poszukują tej "drugiej połówki" modląc się o dobrego męża czy żonę. Na mszy poznamy historię św. Walentego, a także będzie można wygrać "kolację dla dwojga".

6. Spotkanie młodzieży klas 8-mych przygotowującej się do bierzmowania odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.30. Sakramentu bierzmowania udzieli naszej młodzieży Ksiądz Biskup Diecezjalny w poniedziałek 30 marca 2020 roku o godz.18.00. Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji młodzieży naszej parafii przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

7. W środę o godz. 19.00 zapraszamy na godzinne uwielbienie Pana w Najświętszym Sakramencie.

8. W przyszłą niedzielę 16-ty dzień miesiąca po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

9. W przyszłą niedzielę kolekta na remont naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

10. Zachęcamy do nabycia nowego nru ” Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego” oraz innych czasopism.

11. Msza św. w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

12. Informujemy, że uroczystość I Komunii św. w naszej Parafii będzie w sobotę 16 maja o godz.11.00.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów.

Wasi Duszpasterze