VII Niedziela Zwykła

Kpł 19,1-2.17-18 Przykazania miłości bliźniego
1 Kor 3,16-23 Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie
Mt 5,38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Panu Bogu nie jest obojętne, jak traktujemy drugiego człowieka. Księga Kapłańska zaznacza, że nie ma miejsca na nienawiść, pomstę czy urazę w stosunku do brata, a nawet zachodzi obowiązek upomnienia go, gdy błądzi. Ewangelia zachęca do miłowania nieprzyjaciół i modlitwy za nich. W ten sposób stajemy się podobni do Pana Boga, który kocha bezwarunkowo i zawsze pragnie ostatecznego szczęścia człowieka. Czyn miłosierdzia dźwiga zarówno obdarowanego, jak i obdarowującego. Każdy bliźni, nawet nieprzyjaciel, jest świątynią Pana Boga, jak przypomina Święty Paweł, świątynią, którą trzeba w nim ratować, bo serce bliźniego jest dla nas tajemnicą. Wysłuchajmy Słowa Bożego, pozwólmy mu leczyć, oczyszczać i pielęgnować nasze serca, abyśmy mogli być uczniami Pana Jezusa.

1. Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest Dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcamy wszystkich Parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

3. Dzisiaj, w poniedziałek i wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj rozpoczęcie po mszy św. o godz.12.30, zakończenie o godz.18.00, a w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30-10.00 i po południu 15.00-18.00.

4. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00.. Kolekta w środę popielcową zostanie przeznaczona jako jałmużna postna dla potrzebujących. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

5. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. Nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
• W każdą środę o godz. 7.30 i 17.30 – różaniec
• W każdy piątek – Droga Krzyżowa
• Dla dzieci o godz.16.30
• Dla dorosłych o godz.18.00
• Dla młodzieży o godz.19.15
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00

7. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

8. Pierwszy piątek Wielkiego Postu przeżywamy w Kościele w Polsce jako dzień pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Modlić się będziemy za osoby dotknięte jakąkolwiek przemocą przez duchownych i innych ludzi Kościoła.

9. W przyszłą niedzielę pierwsza niedziela miesiąca
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• Msza św. z chrztem dzieci o godz.13.30, nauka przed chrztem w sobotę o godz.17.30 w spowiednicy
• godz.14.30 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych

10. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, „Cuda i Łaski Boże” i innych czasopism religijnych.

11. Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Kartuzach zaprasza na spotkanie z Panem Kazimierzem Sakowiczem na temat: Co to jest nauka społeczna Kościoła, które odbędzie się we wtorek 25 lutego o godz.16.00 w salce katechetycznej przy Parafii WNMP w Kartuzach – ul. Klasztorna 3.

12. Nasz Parafialny Zespół Caritas zaprasza do udziału w katechezie dla dorosłych pogłębiającej naszą duchowość eucharystyczną, na temat: „Składać siebie w ofierze”. Spotkanie odbędzie w poniedziałek po mszy św. wieczornej w salce. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

13. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce parafialnej do Gruzji i Armenii w dniach od 13 do 24 września 2020 roku. Szczegóły programu w gablocie i na stronie internetowej naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy do udziału - zapisy w biurze parafialnym.

14. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zelatorów Żywego Różańca we wtorek o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego dla Członkiń i ich Rodzin z 21 Róży Matek i dla naszych Kapłanów w środę o godz.18.00.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze