2 Niedziela Wielkiego Postu

Rdz 12,1-4a Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego
2 Tm 1,8b-10 Bóg nas powołuje i oświeca
Mt 17,1-9 Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga

Dziś w liturgii Słowa Pan Bóg zaprasza nas do podjęcia wysiłku wyruszenia z Nim w drogę życia, tak jak Abraham, który został wezwany z ziemi rodzinnej, bo Pan Bóg miał wspaniały plan na jego życie. Tak jak Apostołowie: Piotr, Jakub, Jan – każdy z nich poszedł na Jezusowe wezwanie na Górę Przemienienia. Podobnie Apostoł Paweł zachęca Tymoteusza do „udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą”. Pójście za Bożym wezwaniem zawsze przemienia życie człowieka, czyni je po ludzku niewyobrażalnie owocnym i szczęśliwym.

1. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu pobożności i polskiej tradycji.

2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pokutne:
• W każdą środę o godz.7.30 i 17.30 – różaniec pokutny
• W każdy piątek – Droga Krzyżowa
-Dla dzieci o godz.16.30
-Dla dorosłych o godz.18.00
-Dla młodzieży o godz.19.15
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00

5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

6. Zapraszamy na spotkania:
• W poniedziałek po mszy świętej zapraszamy młodzież klas 8 na kolejne spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania. We wtorek po mszy św. spotkanie w salce dla młodzieży męskiej, a w czwartek po mszy św. dla młodzieży żeńskiej. Prosimy zabrać ze sobą indeksy.
• W środę zapraszamy na godzinę 19.00, by uwielbić Pana w Najświętszym Sakramencie.
• W piątek po mszy św. w salce spotkanie wspólnoty SYCHAR - wspólnoty trudnych małżeństw. Zapraszamy szczególnie osoby i małżeństwa przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem.
• W piątek o godz. 19.15 Droga Krzyżowa PRO LIFE w intencji wszystkich matek i dzieci zagrożonych aborcją.

7. W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej w salce katechetycznej spotkanie młodzieży klas VII w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Informujemy, że młodzież klas VII otrzyma ten sakrament w przyszłym roku. Dopiero uczniowie obecnych klas VI rozpoczną dwuletni okres przygotowania w klasie VIII.

8. W przyszłą niedzielę po mszy św. wieczornej zapraszamy na koncert muzyki pasyjnej w wykonaniu Zespołu Supra Vocalis Ensemble, który powstał w październiku 2013 roku z inicjatywy dyrygenta Michała Kozorysa. Skupia ludzi związanych ze środowiskiem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz absolwentów innych trójmiejskich uczelni (Politechniki, Uniwersytetu). Zespół wykonuje różnorodną muzykę, repertuar obejmuje utwory od muzyki dawnej po współczesną. Serdecznie zapraszamy.

9. Serdecznie zachęcamy do nabywania nowego nru „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma”, „Gościa Niedzielnego”, „Misyjnych Dróg” i innych czasopism religijnych

10. Msza św. w intencji Ojca św. Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego w sobotę o godz.8.00.

11. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w parafialnej pielgrzymce do Gruzji i Armenii we wrześniu, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać, może to uczynić w biurze parafialnym.

12. Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, od września br. przyjmowane będą do Katolickiej Szkoły Podstawowej dzieci do wszystkich klasy. Od września czynna również będzie nowa część szkoły. W związku z licznymi pytaniami szkoła katolicka organizuje dzień otwarty w niedzielę, 15 marca w godzinach od 8.00 do 13.30. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. Informacje o szkole można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej (www.katolik.kartuzy.pl) oraz profilu Facebook. Tel. kontaktowy 501 989 523

13. Szensztackie Siostry Maryi zapraszają na pielgrzymkę autokarową na czuwanie nocne Ruchu Szensztackiewgo na Jasnej Górze 21 - 22 marca 2020 r. W PROGRAMIE także nawiedzenie świętych miejsc: ŁÓDŹ - Sanktuarium Św. Antoniego, - Archikatedra Św. Stanisława Kostki, 21 / 22 marca - CZUWANIE NOCNE NA JASNEJ GÓRZE, CHEŁMNO - Klasztor Sióstr Szarytek, Sanktuarium M. B. Bolesnej, LASKOWICE POMORSKIE – Muzeum misyjne ( Jeśli zdążymy ). Dokładniejsze informacje są umieszczone w gablocie .

14. W Dzień Dawcy Szpiku tj. w niedzielę w godz. Od 10.00 do 18.00 w Przodkowie w Hali widowiskowo-sportowej odbędzie się rejestracja jako potencjalny dawca, aby dać szansę na powrót do normalnego życia Oliwierowi i innym chorym na nowotwory krwi. Szczegóły na plakacie w gablocie.

15. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

16. W minionym tygodniu odeszli z naszej parafialnej wspólnoty po nagrodę do Pana śp. Teresa Kropidłowska z ul. Łąkowej, śp. Stanisław Stenka z ul. Ceynowy, śp. Tadeusz Biernat z Sierakowic, a pogrzeb śp. Józefy Labuda z ul. Mściwoja II w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej wielkopostnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze