X

Zesłanie Ducha Świętego

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Ga 5,16-25 Owoce Ducha
J 15,26-27;16,12-15 Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

W liturgii słowa dzisiejszej uroczystości szczególne miejsce zajmuje Osoba Ducha Świętego. Czytanie z Dziejów Apostolskich opisuje niezwykły moment w dziejach świata, który nazywamy zesłaniem Ducha Świętego. Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian przybliża Jego działanie w ochrzczonych. Duch Święty uzdalnia nas do wyznania, że Jezus jest Panem. On tworzy wspólnotę: harmonię osób i darów. Jednoczy z Panem Bogiem i między sobą. Działa dla dobra wszystkich. Słowa Ewangelii przypominają, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, i dzięki Niemu przychodzi do nas łaska. Słuchając dziś Słowa Bożego, otwierajmy nasze serca na Boże tchnienie, aby Duch Święty mógł w nas działać.

1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

2. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii.

3. Jutro, w poniedziałek - tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Postarajmy się uczestniczyć we mszy św., mimo, że jest to dzień pracy, zachowajmy świąteczny charakter w naszych domach. Msze św. o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00.

4. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.

5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – odpust w Goręczynie – suma o godz. 11.30.

6. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej:
• w kościele po mszy św. wieczornej dla całych rodzin
• w Łapalicach przy krzyżu: w niedziele o godz.14.00, a w dni powszednie o godz.18.00

7. Zapraszamy na różaniec błagalny i litanię do św. Józefa o ustanie epidemii od poniedziałku do soboty na godz.7.30.

8. W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. W czasie Mszy Świętych w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie.

9. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych” i innych czasopism.

10. Msza św. za śp. Członkinie 24 Róży Matek w poniedziałek o godz.11.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Kaszubskich Amazonek w czwartek o godz.18.00.

11. W przyszłą niedzielę w naszej parafii będzie głosić konferencję o Koronce do Bożego Miłosierdzia autorka książek o Miłosierdziu Bożym Siostra dr Irena Radzymińska z Instytutu Miłosierdzia Bożego.

12. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Krystyna Borys z ul. Gdańskiej i śp. Henryk Czoska z ul. Dra Majkowskiego, a pogrzeb śp. Krzysztofa Niklas z Kosów we wtorek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

13. Dzisiaj w parafiach dekanatu kartuskiego odbywa się zbiórka na budowę Hospicjum w Kartuzach w ramach corocznej akcji „Pola Nadziei”. Wolontariusze z naszych szkół zbierają datki, które wspomogą pacjentów hospicyjnych z naszego regionu. Po każdej Mszy Świętej będzie można spotkać się z nimi przy wejściu do kościoła. Zachęcamy do otwarcia swojego serca i udzielenia wsparcia.

14. W przyszłą, ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszek na cele charytatywne.

15. W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 26 maja – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, wychowawca młodzieży, opiekun ludzi chorych, założyciel wspólnoty duchownych, zwanych oratorianami, w Polsce – filipinami;
– w sobotę 29 maja – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), dziewica, wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane urszulankami szarymi.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze