III Niedziela Wielkiego Postu

Wj 17,3-7 Woda wydobyta ze skały
Rz 5,1-2.5-8 Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego
J 4,5-42 (J 4,5-15.19b-26.39a.40-42) Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Czytany dziś fragment z Księgi Wyjścia przedstawia lud Izraela idący przez pustynię. Jeszcze niedawno śpiewał na chwałę Bożą, a teraz domaga się od Mojżesza wody, mimo cudów, których doświadczył. Fragment z Ewangelii Świętego Jana mówi o spotkaniu przy studni w samo południe. Utrudzony Jezus i Samarytanka o nieciekawej reputacji, która o tak dziwnej porze przychodzi po wodę, chcąc uniknąć trudnych spotkań z ludźmi. Spotkanie z Panem Jezusem zmienia jej życie. Wsłuchajmy się w Słowo Boże, abyśmy potrafili je przyjąć, zwłaszcza na pustyniach naszego życia i w „najgorętszych porach” dnia.

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej i niedzielnych gorzkich żalach. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. Nie odkładajmy tego na ostatnią chwilę! Kapłani codziennie służą posługą w konfesjonale.

3. W przyszłą niedzielę msze św. świąteczne będą: w sobotę o godz.17.00 i 18.00, w niedzielę o godz. 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30 i 18.00 - wejście do kościoła w czasie stanu epidemicznego tylko przez zakrystię. W czasie każdej Mszy Św. i po Gorzkich Żalach będziemy śpiewać suplikacje w intencji osób chorych, służb medycznych i o oddalenia choroby i szybkie ustanie epidemii. Z ufnością Bożej Opatrzności stosujmy się do przepisów, które obowiązują w sumieniu każdego nas w tym trudnym czasie.

4. Codziennie o godz. 20.30 wszyscy kapłani z naszej Parafii w kościele bez udziału wiernych odmawiać będą różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wszystkie rodziny naszej Parafii prosimy, aby wspólnie w swoich domach również trwali na tej modlitwie, będziemy się więc wspólnie duchowo modlić o oddalenie od nas epidemii.

5. Nabożeństwa pokutne w następującym porządku:
• W każdą środę o godz.7.30 i 17.30 – różaniec
• W każdy piątek – Droga Krzyżowa
-Dla dzieci o godz.16.30
-Dla dorosłych o godz.18.00
-Dla młodzieży o godz.19.15
• W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00

6. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 7.00, 8.30, 11.00, i 18.00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

7. Za dwa tygodnie, w niedzielę 29 marca planujemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2, oczywiście w zależności od sytuacji epidemicznej.

8. W związku z decyzją Premiera RP o zamknięciu szkół na terenie całego kraju, Dzień Otwarty w Szkole Katolickiej w Kartuzach, który miał odbyć się 15 marca br. odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy.

9. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii planowany na dzisiaj koncert muzyki pasyjnej oraz spotkania formacyjne nie odbędą się.

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Cuda i Łaski Boże” jest jeszcze aktualny „Pielgrzym”, „Mały Pielgrzym” oraz inne czasopisma.

11. Msza św. za śp. Józefę Labuda ofiarowana od 39 Róży Matek pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w środę o godz.16.30 w Kaplicy w naszym Szpitalu, za śp. Józefę Labuda ofiarowana od FZŚ w czwartek o godz. 8.30, w intencji członków ADŚ w sobotę o godz.8.00

12. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Stanisław Stenka z ul. Ceynowy, śp. Józefa Labuda z ul. Mściwoja II i śp. Franciszek Szmit z ul. Chmieleńskiej, a pogrzeb śp. Romana Buńka z ul. Mściwoja II we wtorek o godz.13.00. eksporta z Domu Pogrzebowego – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej kolejnej wielkopostnej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Trwajmy na modlitwie w intencji chorych z powodu koronawirusa, prośmy Boga o rychłe powtrzymanie epidemii, oddalenie choroby, módlmy się w intencji służby zdrowia, a na ten trudny czas zawierzajmy się Matce Bożej i trwajmy na modlitwie wspólnej i osobistej.

Wasi Duszpasterze