4 Niedziela Wielkiego Postu

1 Sm 16,1b.6-7.10-13b Namaszczenie Dawida na króla
Ef 5,8-14 Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus
J 9,1-41(J 9,1.6-9.13-17.34-38) Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Człowiek potrzebuje światła. Potrzebują światła oczy naszego ciała i oczy naszej duszy. Ewangelia mówi dziś o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia przez Pana Jezusa. Chory zdaje się widzieć Jezusa sercem, ale faryzeusze, przed którymi staje, choć widzą oczami ciała, nie chcą dostrzec prawdy oczami serca. W pierwszym czytaniu słyszymy o Samuelu, zmartwionym postawą króla Saula, a który jest wezwany do namaszczenia nowego króla. Bardzo różnią się jego ludzkie wyobrażenia od tego, co Pan Bóg przygotował. Święty Paweł zachęca do porzucenia grzechu i życia światłem, które daje nam Chrystus.
Pozwólmy teraz Słowu Bożemu rozświetlać wszelkie mroki naszego życia i uzdrawiać nasze spojrzenie.

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku. Warto zatem zrobić pewne podsumowania i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany okres liturgiczny. Dzisiaj Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa i przeżywamy wszyscy czas szczególnego doświadczenia, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. We wtorek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Niestety, ze względu na stan epidemii nie będzie uroczystego w kościele podjęcia dzieła modlitwy za nienarodzonych, ale zachęcamy, aby w domu osobiście takie przyrzeczenie złożyć i włączyć się w tę wspólną modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców

3. Ze względu na stan epidemii przypominamy o tym, że:
• W niedziele msze św. świąteczne będą dodatkowo w sobotę o godz.17.00 i w niedzielę o godz. 13.30 - wejście do kościoła w czasie stanu epidemii tylko przez zakrystię. W czasie mszy Świętych i nabożeństw liczba wiernych nie może przekraczać 50 osób. W czasie każdej Mszy Św. i po Gorzkich Żalach będziemy śpiewać suplikacje w intencji osób chorych, służb medycznych i o oddalenia choroby i szybkie ustanie epidemii.
• W czasie stanu epidemii Msza Święta pogrzebowa sprawowana jest tylko dla najbliższej rodziny bez wprowadzania trumny do kościoła.
• Z ufnością Bożej Opatrzności stosujmy się do przepisów, które obowiązują w sumieniu każdego z nas w tym trudnym czasie.
• Codziennie o godz. 20.30 wszyscy kapłani z naszej Parafii w kościele bez udziału wiernych odmawiają różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wszystkie rodziny naszej Parafii prosimy, aby wspólnie w swoich domach również trwali na tej modlitwie, wspólnie duchowo łączymy się, aby ubłagać wspólnie oddalenie od nas epidemii.
• Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nie odbędą się rekolekcje dla dorosłych i dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2, prosimy o korzystanie z religijnych portali internetowych, ponadto, transmisje Mszy Świętych, nauk rekolekcyjnych i nabożeństw będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie. Adresy można znaleźć na stronie internetowej parafii kolegiatakartuzy.pl
• Nie odbędą się również żadne spotkania formacyjne
• Nasz Parafialny Zespół Caritas pragnie pomóc osobom starszym w codziennych potrzebach – można telefonicznie zgłosić takie osoby do biura parafialnego nr telefonu 58 681 20 85

4. W piątek – Droga Krzyżowa o godz.16.30, 18.00 i 19.15

5. W każdą niedzielę Wielkiego Postu – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.15.00

6. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Pielgrzyma” oraz inne czasopisma.

7. Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Siostry Jolanty i jej Rodziny z okazji 50 Urodzin od 40 Róży Matek w środę o godz.8.30, o ocalenie każdego poczętego życia i o wytrwałość w modlitwie dla osób podejmujących Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w środę o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i Dary Ducha Świętego, zdrowie dla Członków i ich Rodzin z I Róży Ojców oraz Kapłanów naszej Parafii w sobotę o godz.8.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Kapłanów naszej Parafii i Sióstr 40 Róży Matek w niedzielę o godz.7.00.

8. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Ks. kanonik Brunon Jank – Rezydent z parafii św. Kazimierza, śp. Agnieszka Syldatk z ul. 3 Maja, a pogrzeb śp. Czesławy Bisewskiej z ul. Jeziornej w poniedziałek o godz.13.00 w kościele św. Kazimierza – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy nieustającej ufności w Miłość i Moc Bożą, Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Trwajmy na modlitwie w intencji chorych z powodu koronawirusa, prośmy Boga o rychłe powstrzymanie epidemii, oddalenie choroby, módlmy się w intencji służby zdrowia, a na ten trudny czas zawierzajmy się Matce Bożej i trwajmy w jedności, której teraz szczególnie nam potrzeba, na wspólnej i osobistej modlitwie

Wasi Duszpasterze