5 Niedziela Wielkiego Postu

Ez 37,12-14 Udzielę wam mego ducha, abyście ożyli
Rz 8,8-11 Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa
J 11,1-45 (J 11,3-7.17.20-27.33b-45) Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Niezwykle podnoszące na duchu są dzisiejsze czytania. Mówią one o Panu Bogu, który schodzi na samo dno przepaści, jaką jest nasza śmierć. Wspomina o tym prorok Ezechiel. Stanie się to, jak mówi Święty Paweł, dzięki Duchowi Bożemu, który w nas zamieszkuje. Niejako ilustracją tych słów jest opowieść o wskrzeszeniu Łazarza, którego dokonuje Pan Jezus. On przyszedł do grobu Łazarza i pojawi się wzruszony przy naszym grobie, aby nas przywrócić do życia.

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

2. Kościół w Polsce respektuje wytyczne władz państwowych odnośnie wprowadzonego stanu epidemii i kolejnych obostrzeń. Prosimy wszystkich Parafian o zrozumienie, że we Mszy Świętej i nabożeństwie może uczestniczyć tylko 5 osób; serdecznie prosimy o pozostawienie tych miejsc osobom, które zamawiały intencje mszalne. W związku z wprowadzeniem kolejnych decyzji prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wytycznych. Prosimy pozostać w domach i łączyć się duchowo w godzinach Mszy Świętych i Nabożeństw, niech nasze domy staną się prawdziwymi Kościołami Domowymi, niech wspólne trwanie na modlitwie będzie dla nas źródłem mocy na ten trudny czas, zawierzajmy ludzkość Bożemu Miłosierdziu.

3. W związku z tym zostało odwołane Bierzmowanie, które miało być 30 marca, natomiast Ks. Biskup nie zaleca na razie odwoływania terminu I Komunii Świętej, a więc trwajmy w nadziei zakończenia epidemii.

4. W najbliższym tygodniu dni eucharystyczne. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami prosimy o prywatne modlitwy w domach: w pierwszy czwartek za kapłanów i o powołania kapłańskie i misyjne; w I piątek o modlitwę wynagradzającą Najświętszemu Sercu Jezusa i prywatną modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia, a w I sobotę modlitwę różańcową wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.

5. W okresie do 11.04 br. z posługą sakramentalną chorych udajemy się do chorych tylko w bezpośrednim zagrożeniu życia. Spowiedź sakramentalna tylko w nagłych sytuacjach po uprzednim umówieniu się z księdzem. Tel. 58 681 20 85 – Parafia, tel. 509384250 - ks. Proboszcz, e-mail: kontakt@zblogawziete.pl - ks. Karol

6. Przypominamy o tzw. Żalu doskonałym. „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych”.

7. W przyszłą niedzielę Msze Święte będą w naszym kościele o godz. 6.30 w Kaplicy w Szpitalu, 7.00; 8.15; 9.30; 11.00 12.30 i 18.00. W czasie każdej Mszy Św. i po Gorzkich Żalach będziemy śpiewać suplikacje w intencji osób chorych, służb medycznych i o oddalenia choroby i szybkie ustanie epidemii. Z ufnością Bożej Opatrzności stosujmy się do przepisów, które obowiązują w sumieniu każdego nas w tym trudnym czasie.

8. Codziennie o godz. 20.30 wszyscy kapłani z naszej Parafii w kościele bez udziału wiernych odmawiać będą różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wszystkie rodziny naszej Parafii prosimy, aby wspólnie w swoich domach również trwali na tej modlitwie, będziemy się więc wspólnie duchowo łączyć, aby błagać wspólnie o oddalenie od nas epidemii.

9. W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi w obliczu epidemii informujemy, że uruchomiliśmy stronę parafialną na
portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/kolegiatakartuska na którym będziemy transmitowali w miarę możliwości niektóre celebracje liturgiczne z naszej Kolegiaty, prosimy o duchową łączność i odprawianie nabożeństw w domach. Prosimy o korzystanie z wszelkich form transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

10. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

11. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

12. Msza św. z prośbą o Boże błog. na każdy dzień ziemskiego pielgrzymowania dla Sióstr z Róży pw. Św. Heleny w Łapalicach oraz o Dary Ducha Świętego dla nich oraz naszych duszpasterzy, abyśmy z Bożego Miłosierdzia czerpali siłę i moc do trwania na modlitwie za nasze rodziny oraz za umiłowaną Ojczyznę w środę o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Ks. Macieja Dzwonkowskiego w Dniu Urodzin ofiarowana od wszystkich Grup i Wspólnot Parafialnych w czwartek o godz.7.00, zachęcamy do modlitwy w intencji Ks. Macieja w Urodzin.

13. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Jan Pawłowski z ul. Jeziornej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom życzymy głębokiego, z nadzieją pokładaną w Bogu i Matce Najświętszej przeżywania tego trudnego czasu . Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Trwajmy na modlitwie w intencji chorych z powodu koronawirusa, prośmy Boga o rychłe powtrzymanie epidemii, oddalenie choroby, módlmy się w intencji służby zdrowia i służb sanitarnych; na ten trudny czas zawierzajmy się Matce Bożej i trwajmy na modlitwie wspólnej i osobistej

Wasi Duszpasterze