Niedziela Palmowa

Iz 50,4-7 Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu
Flp 2,6-11 Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54) Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Prorocki fragment Księgi Izajasza mówi nam o wewnętrznym nastawieniu Pana Jezusa, który wobec woli Bożej jest spokojny i posłuszny. Psalm 22, którym będziemy się modlić, jest przejściem od udręczenia, przez ufną modlitwę, do uwielbienia Pana Boga. Święty Paweł objaśnia nam sens tych trudnych wydarzeń i znaczenie posłuszeństwa, które jest otwarciem na doświadczenie mocy Bożej w naszym życiu. Czytana dziś Ewangelia Świętego Mateusza opowiada o wydarzeniach związanych z męką Pana Jezusa. Słuchając tych słów, towarzyszmy sercem naszemu Panu.

1. Dzisiejsza Niedziela wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.

2. Kościół w Polsce respektuje wytyczne władz państwowych odnośnie wprowadzonego stanu epidemii i kolejnych obostrzeń. Prosimy wszystkich Parafian o zrozumienie, że we Mszy Świętej i nabożeństwie może uczestniczyć tylko 5 osób; serdecznie prosimy o pozostawienie tych miejsc osobom, które zamawiały intencje mszalne. W związku z wprowadzeniem kolejnych decyzji prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wytycznych. Prosimy pozostać w domach i łączyć się duchowo w godzinach Mszy Świętych i Nabożeństw, niech nasze domy staną się prawdziwymi Kościołami Domowymi, niech wspólne trwanie na modlitwie będzie dla nas źródłem mocy na ten trudny czas, zawierzajmy ludzkość Bożemu Miłosierdziu.

3. W związku z zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi w obliczu epidemii informujemy, że uruchomiliśmy stronę parafialną na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/kolegiatakartuska na którym będziemy transmitowali w miarę możliwości niektóre celebracje liturgiczne z naszej Kolegiaty, prosimy o duchową łączność i odprawianie nabożeństw w domach. Prosimy o korzystanie z wszelkich form transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

4. W okresie do 11.04 br. z posługą sakramentalną chorych udajemy się do chorych tylko w bezpośrednim zagrożeniu życia. Spowiedź sakramentalna tylko w nagłych sytuacjach po uprzednim umówieniu się z księdzem. Tel. 58 681 20 85 – Parafia, tel. 509384250 - ks. Proboszcz, e-mail: kontakt@zblogawziete.pl - ks. Karol

5. Przypominamy o tzw. Żalu doskonałym. „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych”.

6. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii. Przeżyjmy ten święty czas godnie, biorąc tez udział w ceremoniach Triduum Paschalnego:
Wielki Czwartek - to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa, dziękować będziemy Panu Jezusowi za cud miłości do nas, że na zawsze został z nami w sakramencie Kapłaństwa i w Eucharystycznych Postaciach. Msza Wieczerzy Pańskiej jest szczególną pamiątką tamtej wieczerzy sprzed dwóch tysięcy lat, w której Kościół widzi początek sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa będziemy sprawować o godz.18.00, prosimy o duchowa łączność. Po mszy św. nie umieszcza się Pana Jezusa w Ciemnicy.
Wielki Piątek – to dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Obowiązuje ścisły post. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz.18.00. Rozpoczyna ją przejmujący gest: sprawujący nabożeństwo kapłani kładą się twarzą do ziemi przed ołtarzem i leżą tak przez dłuższą chwilę. Wszyscy wtedy klęczą. Wobec zbawczej męki Jezusa wszelkie słowa są zbyt małe. Dlatego pierwszą odpowiedzią wierzących jest milcząca adoracja. Dopiero potem rozpoczyna się Liturgia Słowa. Po homilii następuje uroczysta modlitwa wiernych, w której Kościół poleca Panu Bogu cały świat i wszystkie jego sprawy. Później następuje adoracja krzyża i Komunia św. Liturgię Wielkiego Piątku kończy przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Grobu Pańskiego. Tam okrytego symbolizującym płótna, którymi owinięto ciało zmarłego Jezusa, białym welonem, będziemy adorować; po liturgii Męki Pańskiej odśpiewamy Gorzkie Żale.
Wielka Sobota – adorujemy Pana Jezusa przy Grobie Pańskim od godz.7.00 – 10.00 i od 15.00 do 20.00, a Kościół pogrążony jest w ciszy modlitwy. O godz.15.00 wspólna modlitwa I Dnia Nowenny do Bożego Miłosierdzia.
Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz.20.00 od poświęcenia paschału. Liturgia Słowa przypomina historię zbawienia. W Jezusie Chrystusie ludzkości rozbłysło nieznające zachodu Słońce. Wierzący mogą mieć nadzieję na życie wieczne. Udział w nim mają przez zanurzenie w śmierć Jezusa, przez obmycie wodą chrztu. Dlatego też kolejnym elementem jest liturgia chrzcielna, po której następuje liturgia eucharystyczna, podczas której grają już organy i milczące od Wielkiego Czwartku dzwony. Jeszcze tej nocy wieść o Zmartwychwstaniu ogłoszona zostaje światu. Na zakończenie błogosławieństwo Eucharystyczne zgromadzonych w kościele i następnie przed kościołem całej wspólnoty parafialnej.

7. Ze względu na epidemię w tym roku nie będzie tradycyjnego święcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku będzie ono miało charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania. Tekst modlitwy jest umieszczony na stronie internetowej Parafii.

8. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze Święte będą w naszym kościele o godz. 6.30 w Kaplicy w Szpitalu, 7.00; 8.15; 9.30; 11.00 12.30 i 18.00. W czasie każdej Mszy Św. śpiewamy suplikacje w intencji osób chorych, służb medycznych i o oddalenia choroby i szybkie ustanie epidemii. Z ufnością Bożej Opatrzności stosujmy się do przepisów, które obowiązują w sumieniu każdego nas w tym trudnym czasie.

9. Codziennie o godz. 20.30 wszyscy kapłani z naszej Parafii w kościele bez udziału wiernych odmawiać będą różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wszystkie rodziny naszej Parafii prosimy, aby wspólnie w swoich domach również trwali na tej modlitwie, będziemy się więc wspólnie duchowo łączyć, aby błagać wspólnie o oddalenie od nas epidemii.

10. We wtorek przypada I rocznica śmierci naszego Zakrystiana śp. Adama Merchla, który tak gorliwie pełnił tę posługę w naszej parafialnej wspólnocie, służąc z całego serca, zachowujemy wdzięczność za jego poświęcenie dla naszego kościoła i pamiętajmy o śp. Adamie w naszych modlitwach, Msza Święta w jego intencji w poniedziałek o godz. 18.00. Msza św w intencji Kapłanów naszej Parafii ofiarowana od wszystkich Grup i Wspólnot Parafialnych w czwartek o godz.18.00, w intencji Ojca Św., naszych Biskupów, kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.20.00.

11. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Jerzy Gajewski z ul. Jeziornej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

12. Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej serdecznie zachęca do skorzystania z materiałów, zamieszczonych na stronie internetowej Radia Głos oraz Diecezji Pelplińskiej. Szczególnie polecamy: rekolekcje prowadzone przez biskupa Arkadiusza Okroja; rekolekcje diecezjalne prowadzone przez ks. Jacka Sosnowskiego i ks. Andrzeja Szopińskiego; rekolekcje prowadzone przez Wydział Duszpasterski od Niedzieli Palmowej; Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe.

Naszym Drogim Parafianom życzymy głębokiego, z nadzieją pokładaną w Bogu i Matce Najświętszej przeżywania tego trudnego czasu . Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia. Trwajmy na modlitwie w intencji chorych z powodu koronawirusa, prośmy Boga o rychłe powstrzymanie epidemii, oddalenie choroby, módlmy się w intencji służby zdrowia i służb sanitarnych; na ten trudny czas zawierzajmy się Matce Bożej i trwajmy na modlitwie wspólnej i osobistej

Wasi Duszpasterze