Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Kol 3,1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus lub 1 Kor 5,6b-8 Wyrzućcie stary kwas
J 20,1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowo Boże Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego promienieje zdumieniem i budzącą się radością. Wobec tego wydarzenia stajemy zaskoczeni przy grobie Chrystusa, jak Święci Maria Magdalena, Piotr i Jan, kiedy patrząc na pusty grób, powoli odkrywają prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Od tej chwili nic już nie jest takie, jak było przedtem. Oby tak samo działo się w naszym życiu. Niech Chrystusowe zmartwychwstanie dotyka głęboko naszego życia, jak zachęca Święty Paweł w drugim czytaniu. Niech słowa Świętego Piotra, wypowiedziane z natchnienia Bożego w domu Korneliusza, zachęcą nas do odważnego kroczenia za Panem Jezusem i dawaniu Mu świadectwa naszym życiem.

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. W ten czas grozy i zwątpienia przychodzi Chrystus, by przez swój krzyż nas ocalić, rzucić światło w nasze ciemności. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, która jest większa od grzechu i śmierci.
Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, niepewnością, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii, wszystkim naszym Chorym pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów. Poprzez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg mówi do każdego z nas: ”nie umrzesz, lecz będziesz żył na wieki. To jest dzień, który sam Bóg uczynił. Radujmy się w nim i weselmy” Zmartwychwstanie Chrystusa zapewnia nam życie wieczne. Wszystko pod słońcem przemija, lecz prawda Pańska trwa na wieki, jest to podstawa chrześcijańskiego optymizmu. Nie umrę, lecz będę żył na wieki. Na te trudne dni, które przeżywamy tym bardziej pragniemy zawierzyć się Panu Bogu.

3. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i za wspólne przeżywanie tych Świąt. Wszystkim, którzy uczestniczyli w Drogach Krzyżowych, wszystkim, którzy uczestniczyli w Gorzkich Żalach, świętym Triduum Paschalnym, wszystkim, którzy trwali na modlitwie. Grupie sprzątającej kościół, Ks. Karolowi oraz Państwu Danucie i Tomaszowi Zarembom za dekoracje kwiatowe w kościele i przy Grobie Pańskim; Bóg zapłać Ofiarodawcom kwiatów. Naszym ministrantom i lektorom za piękną służbę – ks. Maciejowi, który te liturgię przygotował i czuwał nad jej przebiegiem., nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św., Panu Organiście, naszym Zakrystianom oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w liturgii oraz łączyli się z nami poprzez transmisję na żywo z naszego kościoła, dając piękne świadectwo zaangażowania w życie naszej Parafii.

4. Jutro drugi dzień świąteczny. Msze św. jak w niedziele. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Kościół w Polsce respektuje wytyczne władz państwowych odnośnie wprowadzonego stanu epidemii i kolejnych obostrzeń. Prosimy wszystkich Parafian o zrozumienie, że we Mszy Świętej i nabożeństwie może uczestniczyć tylko 5 osób; serdecznie prosimy o pozostawienie tych miejsc osobom, które zamawiały intencje mszalne. W związku z wprowadzeniem kolejnych decyzji prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wytycznych. Prosimy pozostać w domach i łączyć się duchowo w godzinach Mszy Świętych i Nabożeństw, niech nasze domy staną się prawdziwymi Kościołami Domowymi, niech wspólne trwanie na modlitwie będzie dla nas źródłem mocy na ten trudny czas, zawierzajmy ludzkość Bożemu Miłosierdziu.

6. W związku z zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi w obliczu epidemii informujemy, że trwa transmisja na żywo wszystkich Mszy Świętych i Nabożeństw oraz stały podgląd naszego kościoła. Na stronie internetowej naszej Parafii można bezpośrednio wejść na transmisję na żywo. Prosimy o duchową łączność i odprawianie nabożeństw w domach. Prosimy o korzystanie z wszelkich form transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych

7. W czasie stanu epidemii z posługą sakramentalną chorych udajemy się do chorych tylko w bezpośrednim zagrożeniu życia. Spowiedź sakramentalna tylko w nagłych sytuacjach po uprzednim umówieniu się z księdzem. Tel. 58 681 20 85 – Parafia, tel. 509384250 - ks. Proboszcz, e-mail: kontakt@zblogawziete.pl - ks. Karol

8. Przypominamy o tzw. Żalu doskonałym. „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych”.

9. Codziennie o godz. 20.30 wszyscy kapłani z naszej Parafii w kościele bez udziału wiernych odmawiać będą różaniec i koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wszystkie rodziny naszej Parafii prosimy, aby wspólnie w swoich domach również trwali na tej modlitwie, będziemy się więc wspólnie duchowo łączyć, aby błagać wspólnie o oddalenie od nas epidemii.

10. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy na Nowennę modlitwy i czuwania przed Świętem Bożego Miłosierdzia, którą poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca w I i II Święto Wielkanocy o godz.10.40, a od wtorku do soboty o godz.17.40. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej. W przyszłą niedzielę zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w Godzinie Łaski o godz.15.00.

11. W czwartek, 16 kwietnia, przypadają 93. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. W naszych prywatnych modlitwach podziękujmy za lata jego posługi w Kościele powszechnym, również tej spełnianej u boku Świętego Jana Pawła II na odpowiedzialnych urzędach kościelnych. Polecajmy też Bożej Opatrzności jego osobę i życie ukryte w zaciszu Watykanu.

12. W czwartek po mszy św. wieczornej nabożeństwo za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

13. W tym trudnym dla wszystkich czasie szczególnie gorąco chcemy podziękować wszystkim, którzy przekazali ofiarę na utrzymanie Parafii na konto parafialne, w kościele i w biurze parafialnym. Serdeczne Bóg zapłać.

14. Msza Święta z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla 17 Róży Niewiast i Kapłanów naszej Parafii w środę o godz.8.00, w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

15. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Mieczysław Dunajski z Goręczyna, wcześniej mieszkający w Kartuzach, śp. Jolanta Biernaczyk z Gdyni, śp. Marek Karczmarczyk z ul. Kochanowskiego i śp. Gertruda Roda z ul. Sambora – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…