II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

Dz 2,42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
1 P 1,3-9 Radość płynąca z wiary
J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Miłosierny Bóg zawsze słucha z miłością każdej modlitwy człowieka. Słucha modlącego się Kościoła, jak mówią dziś o tym Dzieje Apostolskie. Słucha modlitwy człowieka będącego w trudnym doświadczeniu życiowym, jak naucza nas dziś Święty Piotr Apostoł, zachęcając na podstawie doświadczenia, do radości w strapieniach. Pan Bóg wysłuchał modlitwy niewiernego Tomasza, który złożył najpiękniejsze wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!”, co potwierdził także całym swoim życiem i męczeńską śmiercią.

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Wyjątkowość dzisiejszego Święta oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

2. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Niedziela Bożego Miłosierdzia dopełnia obchodów oktawy Wielkanocy.

3. Dziś o godz. 15.00 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

4. W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

5. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.

6. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba, nie będzie procesji, tylko po mszy św. o godz.18.00 nabożeństwo o urodzaje.

7. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny. W tę przyszłą niedzielę – ostatnią w kwietniu – Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do wspólnej modlitwy w intencjach kierowców. Zapraszają też do refleksji nad naszą chrześcijańską troską o bezpieczne poruszanie się po drogach i przestrzeganie przepisów drogowych.

8. Informujemy z radością, że od poniedziałku będziemy mogli gromadzić się w kościele w większej już liczbie uczestników liturgii, zgodnie z planowanymi zmianami naszego Rządu i Służb Sanitarnych - 1 osoba na 15 m2 – a więc w naszym kościele będą mogły uczestniczyć 44 osoby, dlatego też od przyszłej niedzieli będzie dodatkowa Msza Św. o godz.13.30, aby więcej wiernych mogło uczestniczyć we Mszy Świętej.

9. W związku z zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi w obliczu epidemii, przypominamy, że trwa transmisja na żywo wszystkich Mszy Świętych i Nabożeństw oraz stały podgląd naszego kościoła. Na stronie internetowej naszej Parafii można bezpośrednio wejść na transmisję na żywo. Prosimy o duchową łączność. Szczególnie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej o godz.20.30.

10. W tym trudnym dla wszystkich czasie szczególnie gorąco chcemy podziękować wszystkim, którzy przekazali ofiarę na utrzymanie Parafii na konto parafialne, w kościele i w biurze parafialnym. Serdeczne Bóg zapłać.

11. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Konrad Bisewski z ul. Przy Rzeźni – Ojciec ks. Józefa Bisewskiego, który jest duszpasterzem we Francji– bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli – święta Bożego Miłosierdzia. Matce Bożej, Królowej Niebieskiej polecamy wszystkich Starszych i Chorych oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia, jak również ten trudny czas; trwajmy na modlitwie i złóżmy naszą ufność w Panu.

Wasi Duszpasterze