VI Niedziela Wielkanocna

Dz 8,5-8.14-17 Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego
1 P 3,15-18 Znaczenie śmierci Chrystusa
J 14,15-21 Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Dzisiejsze słowo Boże mówi nam dziś o radości i pokoju, których człowiek doświadcza w spotkaniu z Panem Bogiem. Jak naucza Pan Jezus, jesteśmy z Nim związani miłością – Jego nauka jest w naszych sercach, a On nas pociesza. Wyprasza nam u Ojca, Ducha Pocieszyciela – Parakleta. Greckie parakletos oznacza kogoś wspierającego i pokrzepiającego. Taką Osobą jest Duch Święty, który nam stale towarzyszy. Święty Filip głosi słowo Boże, które jest przyjmowane, a Duch Święty natychmiast zstępuje na słowo modlitwy. Radość i pokój są w sercu człowieka, niezależnie od tego, co jest na zewnątrz, zauważa Święty Piotr.

1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

3. W przeżywanym maryjnym miesiącu – maju codziennie gromadzimy się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym po mszy św. o godz.18.00.

4. Od poniedziałku, 18 maja, Dni Krzyżowe przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. Nabożeństwa błagalne o urodzaje i za kraje głodujące: w poniedziałek, wtorek i środę w kolegiacie w łączności z nabożeństwem majowym. We wtorek o godz.18.00 Msza Święta z prośbą o dobre plony oraz Boże błog. dla wszystkich naszych wiernych, abyśmy budowali wspólnie na Darze Eucharystii piękny Kościół Boży w naszych sercach i rodzinach oraz o Boże błog. dla naszej Ojczyzny przez Serce Niepokalanej Maryi - Msza Święta ofiarowana od Łapalickich Róż Różańcowych.

5. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy wraz z nabożeństwem majowym.

6. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

7. Według nowego rozporządzenia państwowego w kościele może przebywać 1 osoba na 10 m2. W naszym kościele może przebywać jednocześnie 66 osób. Prosimy zachować odpowiednią bezpieczną odległość i pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa!

8. W związku z powyższym w każdą niedzielę będzie dodatkowa Msza Św. o godz.13.30, aby więcej wiernych mogło uczestniczyć we Mszy Świętej.

9. W związku z tym, że więcej już wiernych może uczestniczyć w liturgii sprawowanej w kościele od 25 maja nie będzie już transmisji na żywo wszystkich Mszy Świętych i Nabożeństw, tylko będzie transmitowana Msza święta w niedziele o godz.11.00. Na stronie internetowej naszej Parafii można bezpośrednio wejść na transmisję na żywo. Również od 25 maja zapraszamy również do kościoła na modlitwę różańcową o godz.20.30 w intencji ustania epidemii, a pozostałych wiernych o duchową łączność i modlitwę w domu.

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa” „Małego Pielgrzyma”, „Pielgrzyma” i innych czasopism.

11. Msza św. za ++Siostry z 39 Róży Matek pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz ++ Księży posługujących w naszej Parafii w czwartek o godz.7.00, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. za wstawiennictwem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dla Kręgu Rodzin z Nowego Osiedla i XX Lecia i Kapłanów w niedzielę o godz.9.30.

12. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Marcin Chojnacki z Gdańska, śp. Wanda Podbielska z ul. Chmieleńskiej, śp. Stanisław Kostuch z Dzierżążna, ul. Szpitalnej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej i majowej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze