Wniebowstąpienie Pańskie

Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę
Ef 1,17-23 Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Mt 28,16-20 Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi

Chciałoby się powiedzieć: „To się w głowie nie mieści!”, czytając uważnie słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą uroczystość. Jezus Chrystus mówi uczniom o wielkich sprawach Bożych, o darze, który otrzymają, a oni… dopytują o bieżącą politykę. Święty Paweł, pisząc do Efezjan, prosi Pana Boga o światłe oczy serca dla adresatów, żeby poznali dar Boży. Jednak nasze ludzkie powątpiewania nie przeszkadzają Panu Bogu – On jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, jak obiecał. Niech Duch Święty pomoże nam przyjąć Słowo Boże, abyśmy mogli pojąć Boży dar i Boże zaproszenie do miłości z Nim.

1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza. Dzisiejsza uroczystość wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres naszego życia, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie niebieskim.

2. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

3. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszamy do modlitwy w czasie majowego nabożeństwa, w którym przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

4. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.

5. Trwamy w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. Nowenna przygotowująca nas do tej uroczystości odprawiana jest codziennie w łączności z nabożeństwem majowym po mszy św. o godz.18.00

6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Przypominamy też, że w przyszłą niedzielę kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja.

7. W przeżywanym maryjnym miesiącu – maju codziennie gromadzimy się wokół ołtarza na Eucharystii i na nabożeństwie majowym po mszy św. o godz.18.00.

8. Przypominamy, że rodzice ustalili datę uroczystości I Komunii św. w naszej Parafii na 12 września 2020 roku. Kuria Pelplińska przypomina, że nadal obowiązują „Wskazania w sprawie terminów sakramentu bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej w czasie epidemii”, które były przekazane w ogłoszeniach, natomiast obecnie w związku z decyzją władz państwowych o możliwości prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach dla dzieci klas I-III szkół podstawowych, jeśli rodzice (opiekunowie prawni), świadomi wszystkich ograniczeń wynikających z prawa w czasie epidemii, pisemnie poproszą proboszcza o dopuszczenie ich dziecka do I Komunii świętej jeszcze przed okresem wakacji szkolnych br., proboszcz może wyrazić na to zgodę, biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych oraz ochronę ich zdrowia. Organizując uroczystość I Komunii świętej, należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa kościelnego i państwowego. Dlatego prosimy, jeżeli ktoś z Rodziców chciałby w czasie przed okresem wakacyjnym, by jego dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej - o indywidualne zgłoszenie do ks. Proboszcza – tel. 509 384 250.

9. Przypominamy, że według rozporządzenia państwowego w kościele może przebywać 1 osoba na 10 m2. W naszym kościele może przebywać jednocześnie 66 osób. Prosimy zachować odpowiednią bezpieczną odległość i pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa!

10. W związku z powyższym w każdą niedzielę do czasu odwołania będzie dodatkowa Msza Św. o godz.13.30, aby więcej wiernych mogło uczestniczyć we Mszy Świętej.

11. W związku z tym, że więcej już wiernych może uczestniczyć w liturgii sprawowanej w kościele od 25 maja nie będzie już transmisji na żywo wszystkich Mszy Świętych i Nabożeństw, tylko będzie transmitowana Msza święta w niedziele o godz.11.00. Na stronie internetowej naszej Parafii można bezpośrednio wejść na transmisję na żywo. Również od dzisiejszej niedzieli zapraszamy również do kościoła na modlitwę różańcową o godz.20.30 w intencji ustania epidemii, a wszystkich wiernych o duchową łączność i modlitwę w domu.

12. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

13. Msza św. za o Boże błog. i zdrowie dla 26 Róży Matek w środę o godz.8.00, prosimy o Boże błog. dla Ojców z Róży pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łapalicach oraz o Dary Ducha Świętego czerpane z Bierzmowania dla nas i naszych Kapłanów, aby Boże Miłosierdzie doprowadziło nas do szczęśliwości wiecznej w piątek o godz.18.00, o zdrowie i Boże błog. dla Członkiń 24 Róży Matek, ich Rodzin, ks. Proboszcza i ks. Wikariuszy z okazji r.święceń kapłańskich w niedzielę o godz.11.00, +Stefanię Hirt ofiarowana od Członków ADŚ i Parafialnego Zespołu Caritas w niedzielę o godz.13.30.

14. W minionym tygodniu odszedł po nagrodę do Pana śp. Czesław Bartwicki z ul. Bohaterów Westerplatte – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłego polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

15. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej przypomina, że w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w bazylice katedralnej w Pelplinie odbędzie się Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski”. Pierwszym pragnieniem było zorganizowanie spotkania, które miało zjednoczyć wiernych z różnych stron diecezji w Pelplinie. Obecna sytuacja sprawia, że wydarzenie nie może odbyć się w pełnym jego wymiarze, jednak pragnienie odnowy wiary w Jezusa Chrystusa dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej jest aktualne. Dlatego Wydział Duszpasterski zaprasza na wspólną modlitwę za pośrednictwem Internetu w sobotę 30 maja o godzinie 18.00. Wydarzenie to będzie poprzedzone Nowenną do Ducha Świętego w dniach 21-29 maja o godz. 20.30. Całość będzie transmitowana przez Internet (na stronie nacalyswiat.pl) oraz na antenie Diecezjalnego Radia Głos.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty.
• 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielka wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej i majowej niedzieli Wniebowstąpienia Pańskiego. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze