Zesłanie Ducha Świętego

Dz 2,1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
1 Kor 12,3b-7.12-13 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
J 20,19-23 Weźmijcie Ducha Świętego

Jak Duch Święty działa w nas – w Kościele? Na to pytanie odpowiedź przynosi liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli. Fragment z Dziejów Apostolskich kładzie nacisk na zjednoczenie Kościoła w modlitwie. Wtedy przychodzi Duch Święty, który sprawia, że są głoszone wielkie dzieła Boże w języku każdego, kto słyszy słowo. Święty Paweł zwraca uwagę na to, że Duch Święty uzdalnia do wyznania, że Jezus jest Panem. On tworzy wspólnotę: harmonię osób i darów. Jednoczy z Panem Bogiem i między sobą. Działa dla dobra wszystkich. Słowa Ewangelii przypominają, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, i dzięki Niemu przychodzi do nas łaska. Niech Duch Święty działa w naszych sercach, kiedy będziemy słuchali słowa Bożego. Niech rozpala w nas ogień Bożej miłości.

1. Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po krańce ziemi.

2. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

3. Jutro, w poniedziałek - tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. Postarajmy się uczestniczyć we mszy św., mimo, że jest to dzień pracy, zachowajmy świąteczny charakter w naszych domach. Msze św. o godz.7.00, 8.30, 11.00, 16.30 i 18.00.

4. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Będziemy wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla naszych dzieci, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

5. W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu
i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.

6. Dzisiaj po mszy świętej o godz.18.00 ostatnie nabożeństwo majowe po którym odmówimy różaniec błagalny o ustanie epidemii, nie będzie więc już różańca o godz.20.30.

7. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych: W naszym kościele codziennie po mszy świętej o godz.18.00 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, po którym odmawiać będziemy różaniec błagalny o oddalenie epidemii, o zdrowie dla chorych i potrzebne łaski dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, nie będzie więc już różańca o godz.20.30. Wyjątkowo w środę zapraszamy na różaniec już na godz.17.00, a w przyszłą niedzielę na godz.15.00. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

9. W środę zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny na godz. 17.00, którą rozpoczniemy od wystawienia Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza św. o godz.18.00.

10. W tym tygodniu dni eucharystyczne: w pierwszy czwartek zapraszamy na godz.17.00 na Godzinę Świętą, w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W piątek spowiedź św. od godz.16.00, o godz.16.30 msza św. Nabożeństwo pierwszo sobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 w czasie której szczególnie będziemy się modlić w intencji ofiarodawców, darczyńców i przyjaciół naszej parafii - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. ze względu na trwającą pandemię w sobotę odwiedzimy Chorych z posługą sakramentalną, którzy zostaną zgłoszeni w biurze parafialnym, podobnie jak w ubiegłym miesiącu.

11. W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

12. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych”, „Pielgrzyma”, „Małego Pielgrzyma” i innych czasopism.

13. W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Utrzymuje natomiast dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

14. Księża Biskupi w czerwcu będą udzielać Sakramentu Bierzmowania, dlatego poprosiliśmy również dla naszej Parafii o wyznaczenie terminu jeszcze przed wakacjami, aby nasza młodzież mogła przyjąć Sakrament Bierzmowania. Zapraszamy więc młodzież, która ma przyjąć ten sakrament w tym roku na spotkanie we wtorek po Mszy Świętej wieczornej, prosimy również, aby ci, którzy jeszcze nie oddali kart z danymi personalnymi, by je przynieśli na spotkanie.

15. Cieszymy się, że nie ma już limitu osób uczestniczących w liturgii, jednak z związku z trwającą pandemią prosimy zachować odpowiednią bezpieczną odległość i pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa! Zachęcamy do udziału w Mszach Świętych w kościele. Msza święta dzisiaj o godz.11.00 będzie transmitowana przez przekaz internetowy po raz ostatni – dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami w modlitwie poprzez transmisję internetową, natomiast w dalszym ciągu w niedziele w czasie trwania epidemii będzie dodatkowa Msza Święta o godz.13.30.

16. Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kartuzach informuje, że dzięki zakończeniu rozbudowy szkoły, od września br. Otwarte będą wszystkie klasy szkoły podstawowej w kartuskim katoliku. W związku z licznymi pytaniami szkoła katolicka organizuje dzień otwarty w czwartek, 4 czerwca w godzinach od 8.00 do 17.30. Z racji pandemii koronawirusa spotkania rodziców i uczniów z dyrekcją odbywać się będą w formie indywidualnej po wcześniejszym umówieniu i uzgodnieniu godziny spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. Informacje o szkole można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej (www.katolik.kartuzy.pl) oraz profilu Facebook. Tel. kontaktowy 501 989 523 lub 506 299 471.

17. W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

18. Przypominamy, że rodzice ustalili datę uroczystości I Komunii św. w naszej Parafii na 12 września 2020 roku. Niektórzy rodzice zdecydowali, aby ich dzieci przystąpiły do I Komunii Świętej przed wakacjami i ustalone zostały grupy dzieci w terminach 11 czerwca w Boże Ciało o godz.14.30 i o godz.16.00 oraz w niedzielę 21 czerwca o godz.14.30 i o godz.16.00. Bardzo serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci, które w czerwcu mają przystąpić do I Komunii Świętej na spotkanie w poniedziałek po mszy św. wieczornej w kościele. Spotkanie dla dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej w Boże Ciało o godz.14.30 zapraszamy na spotkanie z przynajmniej jednym z Rodziców we wtorek na godz.15.30. Natomiast spotkanie dla dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej w Boże Ciało o godz.16.00 zapraszamy na spotkanie z przynajmniej jednym z Rodziców we wtorek na godz.16.30. Organizując uroczystość I Komunii świętej, należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa kościelnego i państwowego.

19. Msza św. pogrzebowa za +Huberta Szlas z Os. XX Lecia II RP w czwartek o godz.7.00.

20. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Cecylia Skrzypkowska z Łapalic z ul. Kartuskiej – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłą polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

21. W gablocie parafialnej znajduje się informacja o Inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie Kościoła czynny w każdy wtorek od godz.19 do 22. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 3 VI – św. Karol Lwanga i jego Towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa,
• 5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej, wielkanocnej i majowej niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze