Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Wj 34,4b-6.8-9 Bóg miłosierny i łagodny
2 Kor 13,11-13 Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
J 3,16-18 Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Liturgia Słowa przeznaczona na dzisiejszą uroczystość Najświętszej Trójcy mówi o miłości, która jest w Bogu, i która udziela się ludziom. Pan Bóg wysłuchał modlitwy Mojżesza i towarzyszył swemu ludowi, bo jest Bogiem pełnym miłosierdzia i łagodności, niechętnym do gniewu, ale pełnym łaski i wiernym. Jest miłością i nas jednoczy. Jesteśmy w Sercu Trójcy Najświętszej, jak zdaje się mówić Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian. Miłość wyraża się w darze z siebie. W tym, że Pan Bóg chce nas w swoim Synu oczyścić i nadać godność swojego dziecka. Wysłuchajmy teraz z uwagą i miłością Słowa Bożego, abyśmy umieli odpowiadać na nie z radością i hojnością serca, naśladując Pana Boga w miłości każdego dnia.

1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. I oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej!

2. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo, pokój i ustanie pandemii. Msze św. tradycyjnie już o godz.6.30 w kaplicy w szpitalu, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 i 11.00. Ze względu na trwającą pandemię decyzją Księdza Biskupa Diecezjalnego w naszej Diecezji po każdej mszy św. będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła w czasie której będziemy dziękować Panu Jezusowi za Jego Eucharystyczną obecność wśród swego ludu, a na godz.17.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, w czasie której będzie spowiedź święta.

3. Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą się odbywały codziennie: w piątek po mszy św. już o godz.16.00, ze względu na Bierzmowanie o godz.18.00, w pozostałe dni również w niedzielę po mszy św. wieczornej o godz.18.00 przez całą tak zwaną oktawę Bożego Ciała.

4. W Boże Ciało nasza parafialna uroczystość I Komunii świętej w czasie Mszy Świętych o godz. 14.30 i 16.00. Spowiedź św. dla wszystkich dzieci, które mają przystąpić do I Komunii w Boże Ciało we wtorek o godz.17.00, natomiast w środę od godz. 16.00 spowiedź św. młodzieży, która ma w piątek przystąpić do sakramentu bierzmowania oraz Rodzin: dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży bierzmowanej. Dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej w Boże Ciało zapraszamy na Mszę święta w piątek na godz.16.00 z nabożeństwem dziękczynnym za I Komunię Świętą oraz w sobotę i niedzielę na godz.18.00

5. Natomiast spotkania dla dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w niedzielę 21 czerwca o godz.14.30 i o godz.16.00 odbędą się w poniedziałek 15 czerwca: spotkanie dla dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej o godz.14.30 zapraszamy na spotkanie z przynajmniej jednym z Rodziców na godz.15.30, a dla dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej o godz.16.00 zapraszamy na spotkanie z przynajmniej jednym z Rodziców na godz.16.30. Organizując uroczystość I Komunii świętej, należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa kościelnego i państwowego.

6. W piątek Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezjalny udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży o godz.18.00, prosimy o modlitwę w intencji naszej młodzieży, spotkanie dla młodzieży w kościele w poniedziałek i w środę po mszy św. wieczornej.

7. Ze względu na bierzmowanie intencje mszalne przyjęte w piątek na godz.18.00 będą odprawione w piątek już o godz.16.00.

8. W poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy maturzystów i ich rodziny na Msze Święte na godz.7.00.

9. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw czerwcowych: W naszym kościele codziennie po mszy świętej o godz.18.00 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, po którym odmawiać będziemy różaniec błagalny o oddalenie epidemii, o zdrowie dla chorych i potrzebne łaski dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych. Zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Galilea – Pismo Święte bez tajemnic”” i innych czasopism.

11. Przypominamy, że w związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Utrzymuje natomiast dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

12. Msza św. z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej, o łaskę zdrowia dla Sióstr II Róży Niewiast i Kapłanów naszej Parafii w poniedziałek o godz.8.00, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej, zdrowie i pokój w Rodzinach 30 Róży Matek, a także o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla naszych Kapłanów w czwartek o godz.7.00, w intencji Ojca św, Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza oraz o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do życia konsekrowanego i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w sobotę o godz.8.00.

13. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Stefania Grzenia z ul. Jeziornej, a pogrzeb śp. Teresy Kędzia z ul. Jeziornej w poniedziałek o godz.13.00 w kolegiacie. Eksporta z Domu Pogrzebowego przy Placu św. Brunona – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłe polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

14. Dyrektor PSM w Kartuzach Sebastian Szuman informuje o przedłużonej rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej w Kartuzach na rok szkolny 2020/2021. Termin składania podań przez stronę internetową trwa do 18 czerwca 2020r. Szczegóły na stronie szkoły.

15. Parafia pw. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim organizuje pielgrzymkę autokarową do Medjugorie w terminie 13-21.08.2020 r. szczegółowy program jest wywieszony w gablocie. Zapisać się można również u nas w biurze parafialnym – zaliczka przy zapisie 300 zł, do końca czerwca.

16. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i litewskiego.
• 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy głębokiej, z Bogiem Trójjedynym przeżytej Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Niech Bóg Jedyny w Trzech Osobach błogosławi dzieciom pierwszokomunijnym, młodzieży bierzmowanej, solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze