XI Niedziela Zwykła

Wj 19,2-6a Obietnice Boże dla ludu wybranego
Rz 5,6-11 Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie
Mt 9,36 – 10,8 Rozesłanie Dwunastu

Pan Bóg troszczy się o ludzi, z których formuje wspólnotę ludu wybranego. Wydobywa ich z niewoli i pragnie prowadzić, uczynić królestwem kapłanów i ludem świętym, jak mówi do Mojżesza w Księdze Wyjścia. Troszczy się o lud, kiedy ten jest w najgorszym położeniu. Chrystus oddaje życie z a grzeszników – przypomina Święty Paweł w Liście do Rzymian. Powołuje Dwunastu, którym udziela władzy uwalniania od złych duchów, uzdrawiania i umacniania, bo królestwo Boże jest blisko.

1. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy: na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację, na modlitwę błagalną o ustanie epidemii i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństwa czerwcowego. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam dany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

2. Trwa oktawa Bożego Ciała. Do piątku włącznie codziennie o godz. 18.00 gromadzimy się w naszym kościele na Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa i podążamy w procesji za Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. W czwartek poświęcenie wianków. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w tej naszej wspólnotowej modlitwie.

3. Różaniec z prośbą o ustanie epidemii odmawiamy codziennie przed Mszą świętą wieczorną o godz. 17:30, a we wtorek 16-ty dzień miesiąca szczególnie modlić się będziemy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

4. W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte w tym dniu będą o godz.7.00, 8.30, 11.00 i 18.00. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

5. W sobotę, 20 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Gorąco zachęcamy do licznego udziału w liturgii i wspólnotowej modlitwie tych najbliższych uroczystych dni.

6. W przyszłą niedzielę, 21 czerwca, nasza parafialna uroczystość I Komunii świętej. Spotkania dla dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w niedzielę 21 czerwca o godz.14.30 i o godz.16.00 odbędą się w poniedziałek 15 czerwca: dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej o godz.14.30 zapraszamy na spotkanie z przynajmniej jednym z Rodziców na godz.15.30, a dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej o godz.16.00 zapraszamy na spotkanie z przynajmniej jednym z Rodziców na godz.16.30. Organizując uroczystość I Komunii świętej, należy przestrzegać wszystkich przepisów prawa kościelnego i państwowego. Spowiedź św. dla wszystkich dzieci, które mają przystąpić do I Komunii w przyszłą niedzielę oraz ich Rodzin w piątek o godz.16.30.

7. W sobotę przypada też ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca, to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. W naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.

8. W przyszłą niedzielę kolekta na prace remontowe i konserwatorskie w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Polecamy ją życzliwości wiernych.

9. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Pielgrzyma” i innych czasopism.

10. Msza Święta w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

11. W minionym czasie odszedł po nagrodę do Pana śp. Włodzimierz Pawłocki z ul. 3 Maja, a Msza Święta pogrzebowa za +Mieczysława Dunajskiego we wtorek o godz.14.00 w kolegiacie – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy głębokiej, z Bogiem przeżytej niedzieli w czasie trwającej Oktawy Bożego Ciała. Niech Bóg błogosławi dzieciom pierwszokomunijnym, młodzieży bierzmowanej, solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze