XII Niedziela Zwykła

Jr 20,10-13 Pan uratował życia ubogiego z ręki złoczyńców
Rz 5,12-15 Adam jest typem Chrystusa
Mt 10,26-33 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Nie można iść w życiu zalęknionym – tak zdaje się mówić dzisiejsza liturgia Słowa. Lęk ogranicza, zabiera wolność i radość życia, i nie pozwala żyć w pełni. Zamyka nas przed Panem Bogiem. To mówi nam o lęku Księga Jeremiasza i dzisiejsza Ewangelia. Jak się od niego uwolnić? Otworzyć się na Pana Boga. Zaufać. Stanąć konsekwentnie po Jego stronie, tu i teraz. To On posyła i daje odwagę do dawania świadectwa, umacnia. Sprawia, że koncentrujemy się na miłości Bożej, a to umożliwia nam bycie w pełni sobą. Niech Słowo Boże da nam siłę i odwagę do radosnego dawania świadectwa wobec innych – nieraz z pozoru wrogich – a tak naprawdę bardzo zagubionych i szukających pomocy ludzi.

1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.

2. Dzisiaj nasza parafialna uroczystość I Komunii Świętej w czasie mszy świętych o godz. 14.30 i 16.00. W Białym Tygodniu dzieci będą uczestniczyły w Mszach Świętych i nabożeństwach czerwcowych w poniedziałek, wtorek i środę o godz.18.00. Nasze dzieci i ich rodziny otoczmy naszą serdeczną modlitwą.

3. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

4. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

6. W sobotę, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym.

7. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Nawet w wakacje odwiedzając ciekawe miejsca, zwłaszcza świątynie, można nie tylko podziwiać piękno, ale przede wszystkim oddać cześć Panu całego stworzenia.

8. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela z Mszą Świętą jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.

9. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa”, „Apostolstwa Chorych”, „Małego Pielgrzyma” i innych czasopism.

10. Biuro Radia Maryja w Kartuzach przy Parafii św. Kazimierza zaprasza na XXIX Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Częstochowy w dniu 11.07.2020 r. - wyjazd 11.07 2020 o godz. 5.30 sprzed dworca PKP w Kartuzach, powrót 11.07.2020 w godzinach nocnych. Koszt 100 zł. Zapisy w biurze Radia Maryja w Kartuzach we wtorki i piątki w godz.9.00-11.00, a także pod numerem telefonów: Terenia: 695973912 i Elżbieta: 691858460.

11. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021. Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 31 lipca 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie odpowiednie dokumenty. Szczegóły w gablocie ogłoszeniowej i na stronie internetowej parafii.

12. W tym roku pielgrzymowanie na Jasną Górę odbędzie się w formie „sztafety pielgrzymkowej”. Każdego dnia na trasie pielgrzymki będzie 20 osób w grupie (kapłani, klerycy, osoby świeckie). Informację o zapisach można uzyskać u przewodników poszczególnych grup. W tym roku wiernych zachęca się do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce. Każda grupa naszej diecezji będzie miała kościół stacyjny (ten, w którym będzie Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki). W czasie trwania pielgrzymek w kościołach stacyjnych będzie codziennie o godz. 20.00 Msza Święta i Apel Jasnogórski. Będzie też możliwe śledzenie transmisji on-line przeprowadzanych z trasy. Należy jednocześnie zastrzec, że przyjęta formuła pielgrzymowania jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, przez które pielgrzymki przechodzą.

13. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe realizowane będą w Pelplinie i w Toruniu. Szczegóły w gablocie ogłoszeniowej i na stronie internetowej parafii.

14. Ze względu na trwająca pandemię odwołujemy planowaną pielgrzymkę do Gruzji i Armenii we wrześniu w tym roku; spróbujemy zorganizować tę pielgrzymkę według zaplanowanego programu w czerwcu w przyszłym roku.

15. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne które wyniosły 7138 zł i 54 euro. Serdeczne Bóg zapłać!

16. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Ks. Kanonik Bogumił Rumiński-Senior z Hopowa, śp. Maria Potulska z Os. XX Lecia II RP, śp. Teresa Kolka z ul. Ceynowy, śp. Barbara Reglińska – Krause z Łapalic z ul. Podgórnej, śp. Józefa Hinc - Marszałkowska z Niemiec, a wcześniej mieszkała w Kartuzach, śp. Stanisław Konkel z Lęborka, a wcześniej mieszkał w Kartuzach i śp. Mirosława Zinka z ul. Bohaterów Westerplatte – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a naszych Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy głębokiej, z Bogiem przeżytej niedzieli w czasie miesiąca Serca Bożego. Niech Bóg błogosławi dzieciom pierwszokomunijnym, solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze