W związku z opublikowanym dokumentem pt. „Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce” z dnia 5 czerwca 2020 r. informujemy, że wszystkie grupy pieszej pielgrzymki wyruszą na Jasną Górę tak jak zawsze.

Grupa Kaszubska wychodzi 30 lipca 2020 r. o godz. 6.30 z parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie.
Przewodnik: Ks. Łukasz Delewski, tel. 667886741.

W tym roku pielgrzymowanie na Jasną Górę odbędzie się w formie „sztafety pielgrzymkowej”. Każdego dnia na trasie pielgrzymki będzie 20 osób w grupie (kapłani, klerycy, osoby świeckie). Informację o zapisach można uzyskać u przewodników poszczególnych grup.
W tym roku wiernych zachęca się do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce. Każda grupa naszej diecezji będzie miała kościół stacyjny (ten, w którym będzie Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki). W czasie trwania pielgrzymek w kościołach stacyjnych będzie codziennie o godz. 20.00 Msza Święta i Apel Jasnogórski. Będzie też możliwe śledzenie transmisji on-line przeprowadzanych z trasy.
Należy jednocześnie zastrzec, że przyjęta formuła pielgrzymowania jest uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, przez które pielgrzymki przechodzą.