XIV Niedziela Zwykła

Za 9,9-10 Król pokoju
Rz 8,9.11-13 Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli
Mt 11,25-30 Jezus cichy i pokornego serca

W pierwszą niedzielę lipca Słowo Boże daje nam cenne wskazówki, żeby nasz odpoczynek był owocny. Prorok Zachariasz wzywa do radości z powodu przybycia Króla pokoju – Boga. Święty Paweł Apostoł przypomina, że trzeba żyć Duchem Chrystusowym, a nie tylko sprawami ciała. Zaspokajanie jego potrzeb nie da człowiekowi prawdziwej radości. Ewangelia zawiera Chrystusowe zaproszenie do wspólnoty życia z Nim. W niej można znaleźć miłość i radość, które są w Panu Bogu, a także pokój i siły.

1. Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary. Niech wolny od wielu codziennych obowiązków czas wakacji i urlopów pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać spotkania z Panem. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. Pamiętajmy też, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie urlopów charakter szczególnego świadectwa.

2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i seniorom z naszej wspólnoty parafialnej oraz wszystkich dotkniętych pandemią.

3. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

4. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

5. Od lipca nie ma już dodatkowych Mszy Świętych w niedziele o godz.13.30, natomiast w dalszym ciągu sakramentu Chrztu Świętego udzielamy po uprzednim ustaleniu daty i godziny z rodzicami, nie będzie do odwołania uroczystego udzielania tego sakramentu w czasie Mszy Świętej w pierwsze niedziele miesiąca. Przypominamy również o obowiązku noszenia w kościele masek zakrywających usta i nos.

6. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

7. Dzisiaj na godz.19.00 na inaugurację XXXVIII Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Adam Klarecki – organy i Poznań Brass: Paweł Zadrożniak – trąbka, trąbka piccolo, Sławomir Framski – trąbka, fluegelhorn, Damian Lotycz – waltornia, Tomasz Kaczor – puzon, Jacek Kortylewicz – tuba. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 19 lipca.

8. Msza św. w intencji Ojca św., naszych Księży Biskupów, Kapłanów naszej Parafii, Ojca Jonasza oraz o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i do życia konsekrowanego w sobotę o godz.8.00.

9. Stowarzyszenie Krąg Arasmusa prowadzi zbiórkę funduszy i książek celem założenia w Kiełpinie Biblioteki Katolickiej. Szczegóły na plakacie w gablocie.

10. W przyszłą niedzielę kolekta na nasze parafialne inwestycje.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
• 8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
• 11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Sercu Bożemu i Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy wszystkich przeżywających czas wakacji. Osoby starsze i chore oraz Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia.

Wasi Duszpasterze