XVI Niedziela Zwykła

Mdr 12,13.16-19 Dobroć Boga dla ludzi
Rz 8,26-27 Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości
Mt 13,24-43 (Mt 13,24-30) Przypowieść o chwaście wśród zboża

Wymowa Słowa Bożego z dzisiejszej niedzieli jest dla człowieka bardzo krzepiąca. Daje ono nadzieję i motywuje do podejmowania dobrych, życiowych wyborów. Księga Mądrości mówi, że Bóg jest dobry, że daje wciąż nową szansę człowiekowi i łaskę nawrócenia. Święty Paweł Apostoł przypomina, że Duch Święty stale nam towarzyszy: wspiera naszą słabość i modli się w nas. Pan Bóg stale o nas zabiega. Słowo Ewangelii zawiera przypowieść o chwaście, który rośnie w zbożu. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy, i wciąż daje nam czas aż do czasu „żniwa”. Żeby to, co w nas i pośród nas jest chwastem, stało się Bożą pszenicą. Weźmy sobie do serca to Słowo Boże, abyśmy prawdziwie nieśli w sobie królestwo Boże.

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

2. Dzisiaj odpust w Sianowie. Ze względu na trwającą pandemię nie będzie w tym roku pieszej pielgrzymki; do Sianowa udajemy się indywidualnie, jeżeli ktoś pragnie również indywidualnie pieszo. Suma o godz. 11.30 pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Serdecznie zachęcamy do udziału, w Uroczystościach Odpustowych przez całą oktawę – program szczegółowy jest wywieszony w gablocie – a szczególnie zapraszamy w poniedziałek, 20 lipca, którego liturgii będzie przewodniczyć nasza Parafia. Autobus będzie podstawiony o godz.17.20 przy kościele, powrót ok. godz.22.00.

3. Dzisiaj na godz.19.00 na kolejny koncert w ramach XXXVIII Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej zaprasza Burmistrz Kartuz. Wystąpią: Ewa Polska – organy i Przemysław Wawrzyniak – dudy szkockie, flety irlandzkie i bodhran. Serdecznie zapraszamy do udziału. Następny koncert będzie w niedzielę 2 sierpnia.

4. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdalena, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16,9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

5. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas umiłował.

6. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

7. Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce po mszy św. o godz.18.00. MIVA Polska zachęca kierowców i właścicieli pojazdów do złożenia ofiary – jeśli to możliwe, w wysokości jednego grosza za każdy przejechany kilometr – na zakup środków transportu dla misjonarzy. Ofiary na ten cel będzie można złożyć w czasie kolekty w sobotę oraz do skarbony przy wejściu do Złotej Kaplicy.

8. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

9. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”, „Apostolstwa Chorych” i „Misyjnych Dróg”.

10. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę w czasie kolekty na nasze parafialne inwestycje, które wyniosły 7846 zł. Serdeczne Bóg zapłać!

11. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza do udziału w jednodniowej pielgrzymce do Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin w
Kościerzynie, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Garczyna (ferma strusi) i do Szczodrowa (miejsce chrztu bł. Siostry Marty Wieckiej) we wtorek 28 lipca. Wyjazd o godz.8.30, a powrót ok. godz.19.00. Całkowity koszt 80zł. Cena zawiera: transport, wstępy i ognisko. Zapisy w biurze parafialnym.

12. Msza św. za śp. Gertrudę Roda z ul. Sambora, której pogrzeb odbył się 9 kwietnia w środę o godz.18.00

13. W minionym czasie odeszła po nagrodę do Pana śp. Monika Jank z ul. Jeziornej, a pogrzeb śp. Edmunda Gierszewskiego z Gdyni, a pochodzącego z Kartuz w czwartek - o godz.9.15 różaniec w kościele i o godz.10.00 Msza Święta w kolegiacie – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i wszystkim tak serdecznie związanym z Kartuską Kolegiatą życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na czas trwających wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju - Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze