XVIII Niedziela Zwykła

Iz 55,1-3 Pokarm dla biednych
Rz 8,35.37-39 Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga
Mt 14,13-21 Cudowne rozmnożenie chleba

Czytania z dzisiejszej niedzieli mówią o pokarmie, który Pan Bóg przygotowuje dla swojego ludu. Księga Izajasza podkreśla, że ten pokarm jest przeznaczony dla każdego spragnionego i głodnego. Jest to pokarm życia wiecznego. Święty Paweł przypomina, że nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. W Ewangelii zawarty jest opis cudownego rozmnożenia chleba. Pan Jezus dokonał tego cudu wobec tłumów i przy udziale uczniów, którzy przynieśli, a potem roznosili pokarm i cudownie nasyciły się wielkie rzesze ludzi.
Znajdźmy w tej liturgii Słowa to, co dotyczy Eucharystii, w której Pan Jezus codziennie na nas czeka. Niech Słowo Boże obudzi w nas głód Eucharystii i wspólnoty Kościoła.

1. Rozpoczęliśmy miesiąc abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia. Głęboko wierzymy, że nasze wyrzeczenie połączone z darem modlitwy przyczyni się do kształtowania trzeźwego społeczeństwa i będzie wsparciem dla upokarzanych przez problem alkoholowy. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominamy, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

3. We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

4. W czwartek będziemy świętować tajemnicę Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

5. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich, którzy pielgrzymują na Jasna Górę.

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach przypomina, że stan epidemii się nie zakończył i dalej obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca, a więc w kościołach należy zachować odległość i obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym. Państwowy Inspektor zwraca również uwagę, że zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo, dlatego poleca się zachowanie każdej osobie wszelkich środków ostrożności niezależnie od objawów, w tym szczególnie stosowania maseczek.

7. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

8. W środę zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny: o godz.17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec święty oraz czuwanie modlitewne.

9. W tym tygodniu dni eucharystyczne:
• w czwartek zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00,
• w piątek po mszy św. o godz.7.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, spowiedź od godz.16.00, o godz.16.30 dodatkowa Msza św.

10. Dzisiaj zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

11. W przyszłą, drugą niedzielę miesiąca kolekta na nasze parafialne inwestycje.

12. Wszystkich uczestników pielgrzymki organizowanej przez Żywy Różaniec w dniach 26-31 sierpnia 2020 r. zapraszamy na spotkanie w środę 12 sierpnia po Mszy Świętej wieczornej do salki, natomiast z końcem lipca upłynął termin wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł, resztę, a więc 400 zł należy wpłacić na spotkaniu w środę 12 sierpnia.

13. Zapraszamy również do udziału w pielgrzymce do Lichenia w sobotę i niedzielę – 8 i 9 sierpnia. Koszt 180 zł (przejazd, nocleg, obiadokolacja i śniadanie). Zapisy w biurze parafialnym

14. Dzisiaj na godz.19.00 zapraszamy na kolejny koncert XXXVIII Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wystąpią: Paweł Seligman – organy i Trio Vox Tribus : Jacek Heczko- skrzypce, Tomasz Pająk – klarnet, Paweł Seligman – organy. Serdecznie zapraszamy.

15. Msza św. z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Siostry Urszuli i jej Rodziny z okazji 70 Urodzin od 40 Róży Matek w poniedziałek o godz.8.00, za +Kazimierza Brylowskiego ofiarowana od Pracowników Urzędu Skarbowego w Kartuzach w środę o godz.16.30 w Kaplicy w naszym Szpitalu, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski w czasie pielgrzymki ADŚ do Kościerzyny Królowej Rodzin i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla wszystkich uczestników pielgrzymki, Członków ich Rodzin i ADŚ w środę o godz.18.00, z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Bractwa Przemienienia Pańskiego i ich Rodzin i z prośbą o dalszą opiekę i Boże błog. w czwartek o godz.18.00, w intencji Ojca św., naszych Biskupów, Kapłanów, Ojca Jonasza i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego oraz do FZŚ w sobotę o godz.8.00.

16. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Sabina Krauza z Gdyni, a pochodząca z Kartuz, śp. Krzysztof Bobrowski z Łapina, a pochodzący z Kartuz i śp. Anna Majkowska z ul. Prusa – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy miłego pobytu na Kaszubach, dobrymi życzeniami obejmujemy wszystkich sierpniowych jubilatów i solenizantów; a nas wszystkich niech wspiera Boże błogosławieństwo w naszych codziennych poczynaniach - Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze