XX Niedziela Zwykła

Iz 56,1.6-7 Powszechność zbawienia
Rz 11,13-15.29-32 Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie
Mt 15,21-28 Wiara niewiasty kananejskiej

Łaska dotyka wszystkich, którzy się zwracają do Pana Boga. Mówi o tym dzisiejsza liturgia Słowa, zwracając uwagę na osoby spoza Narodu Wybranego, Izraela. Prorok Izajasz wspomina o cudzoziemcach, którzy przyłączyli się do tego narodu. Są oni zapowiedzią przyłączenia się do Izraela wszystkich narodów. Święty Paweł tłumaczy, że miłosierdzie Boże jest dla wszystkich, „bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”. Ewangelia zawiera opowiadanie o spotkaniu Pana Jezusa z poganką. Otwórzmy teraz nasze uszy i serca na Słowo Boże, aby mogło nas dotknąć i przemienić.

1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

2. Godne i częste przyjmowanie Komunii św. domaga się od nas czynnej miłości do Pana Boga i bliźniego. Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.

3. Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne, które wyniosły 6748 zł.

4. Msza św. pogrzebowa za +Marka Karczmarczyka z ul. Kochanowskiego zmarłego 7 kwietnia 2020 roku w poniedziałek o godz.18.00 , za ++ z I Róży Ojców i Księży, którzy pracowali w naszej Parafii w poniedziałek o godz.18.00, O Boże błog. , dary Ducha Świętego dla Sióstr i Członków ich Rodzin z 42 Róży Matek oraz o potrzebne łaski dla Kapłanów we wtorek o godz.8.00, w intencji Członków ADŚ w sobotę o godz.8.00, Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Członkiń 17 Róży Niewiast, Członków ich Rodzin i naszych Kapłanów w niedzielę o godz.9.30, O Boże błog. dla Kapłanów pracujących w naszej Parafii od 26 Róży Matek w niedzielę o godz.11.00.

5. Przypominamy, że w kościołach należy zachować odległość i obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym.

6. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było wypełnione czcią do Matki Bożej.
• 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.
• 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na czas trwających jeszcze wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.

Wasi Duszpasterze