XXI Niedziela Zwykła

Iz 22,19-23 Klucz domu Dawidowego
Rz 11,33-36 Hymn na cześć mądrości Bożej
Mt 16,13-20 Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Pan Bóg ma do człowieka zaufanie, ponieważ dzieli się z nami władzą, którą symbolizują klucze. O tym mówi dzisiejsza liturgia Słowa. Izajasz głosi proroctwo Szebnie, najwyższemu urzędnikowi państwowemu, że jego władza będzie przekazana Eliakimowi, słudze Boga. Natomiast Święty Paweł wychwala Boże decyzje, choć dla nas są one niepojęte. Ewangelia zawiera rozmowę Pana Jezusa z uczniami, podczas której Piotr udziela natchnionej przez Ducha odpowiedzi na pytanie Jezusa, za kogo Go uważają. Pan Jezus zapowiada też przekazanie władzy w Kościele Piotrowi. Otwórzmy nasze umysły i serca na słowo Boże, abyśmy umieli być dobrymi zarządcami w sprawach, które nam Pan Bóg powierza, oraz abyśmy umieli szanować władzę innych.

1. Przed nami ostatni tydzień sierpnia – miesiąca trzeźwości, a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich, na dobrą lekturę i budujące rozmowy.

2. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

3. W poniedziałek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

4. W środę Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, czczonej jako Królowa Polski i główna Patronka naszego Narodu, skłania nasze serca ku jeszcze większemu zawierzeniu Jej naszych losów. Wsłuchani w słowa Maryi: uczyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn, starajmy się wiernie wypełnić Jej wskazania. Zapraszamy na Msze św. o godz.:7.00, 8.30, 11.00 i 18.00; w czasie Mszy świętych będziemy odnawiać Jasnogórskie Śluby Narodu.

5. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego, po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.

6. Msza św. za ++Członkinie 24 Róży Matek, ++ z ich Rodzin i ++Kapłanów z naszej drogi życia w środę o godz.11.00

7. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i „Pielgrzyma”.

8. W dniu naszego odpustu po Mszy Świętej o godz.9.30 nieznani sprawcy ukradli cały stolik do gazet i czasopism, w którym była skarbonka do ofiar za czasopisma. Policja prowadzi poszukiwania złodziei, prosimy więc o składanie ofiar za gazety i czasopisma do skarbonek umieszczonych na ścianie kościoła. To już kolejna kradzież w naszym kościele, dlatego też w najbliższym czasie założymy system monitorowania kościoła.

9. Przypominamy, że w kościołach należy zachować odległość i obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym.

10. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

11. Bardzo serdecznie prosimy osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę i posługę w zakrystii o zgłoszenie się – może chociaż na jeden lub, jeśli możliwe, więcej dni w tygodniu. Serdecznie o to prosimy.

12. W minionym tygodniu odeszli po nagrodę do Pana śp. Ks. Prałat Tadeusz Misiorny – Pierwszy Proboszcz Parafii św. Kazimierza w Kartuzach i śp. Elżbieta Maćkowska z Gdańska – bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia, a Zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu - Dobry Jezu…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł (†około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu.
• 27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie.
• 28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; doktor Kościoła.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na ostatnie już dni wakacji, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.

Wasi Duszpasterze