XXII Niedziela Zwykła

Jr 20,7-9 Prorok poddany próbie
Rz 12,1-2 Rozumna służba Boża
Mt 16,21-27 Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Jak iść za słowem Bożym, kiedy to jest czasem takie trudne? Odpowiedź na to pytanie przynosi dzisiejsza liturgia Słowa. Jeremiasz niejako walczy ze swoim prorockim powołaniem, bo widzi niechęć ludzi wobec słowa Bożego. Święty Paweł zachęca nas do ofiarowania życia na służbę według Bożego upodobania. Ewangelia ukazuje Pana Jezusa zapowiadającego uczniom Jego mękę i zmartwychwstanie, czemu natychmiast sprzeciwia się Piotr. Zły duch daje „ludzkie” odpowiedzi, a nie Boże.
Wzięcie swojego krzyża – tego, co mi jest dane w życiu, będąc w komunii z Panem Jezusem – to droga do nieba. Wysłuchajmy słowa Bożego, abyśmy nie myśleli tylko po ludzku, ale po Bożemu, bo otrzymaliśmy wielki dar łaski.

1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która jest osobistym spotkaniem z Panem.

2. Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie, także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.

3. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

4. W dniu 1 września z inicjatywy papieża Franciszka od 2015 roku w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Jest to odpowiedź na trwający w świecie kryzys ekologiczny, głośne wołanie o ochronę dóbr naturalnych na naszej planecie i mądre, racjonalne ich wykorzystywanie.

5. We wtorek – rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msza Święta na rozpoczęcie tego roku zostanie odprawiona w naszym kościele w poniedziałek o godzinie 8.00. Na wspólną modlitwę zapraszamy wszystkich związanych ze szkołą, a więc dzieci i młodzież oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji szkoły, gdyż nowy rok powinno się rozpocząć z Panem Bogiem.

6. W środę zapraszamy do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny o godz.17.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, a o godz.18.00 msza św. Po mszy św. zapraszamy wszystkich Członków Parafialnego Zespołu Caritas na spotkanie do salki.

7. W tym tygodniu dni eucharystyczne:
• w czwartek zapraszamy na godzinę świętą na godz. 17.00.
• w piątek po mszy św. o godz.7.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą, spowiedź św. od godz.16.00, szczególnie przypominamy dzieciom, które obchodzą Nowennę I piątków i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, o godz.16.30 dodatkowa msza św.
• Nabożeństwo pierwszosobotnie: o godz.7.30 różaniec, a po mszy św. o godz.8.00 - nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P. W sobotę odwiedzimy Chorych z posługą sakramentalną.

8. W przyszłą niedzielę:
• Suma z liturgią w języku kaszubskim
• godz.15.00 nabożeństwo różańcowe dla Róż Żywego Różańca i wszystkich wspólnot parafialnych i spotkanie III Zakonu św. Franciszka

9. W czwartek zapraszamy na spotkanie wszystkich Zelatorów Żywego Różańca po mszy św. wieczornej do salki.

10. W sobotę 12 września o godz.11.00 odbędzie się nasza parafialna uroczystość I Komunii Świętej. Spotkanie dla dzieci w poniedziałek 7 września o godz.16.00. Prosimy również o przybycie przynajmniej jednego z Rodziców z dzieckiem.

11. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na Nowennę do Matki Bożej Bolesnej od niedzieli 6.09. do poniedziałku 14.09. 2020 o godz.17.30.

12. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego”.

13. Przypominamy, że w kościołach należy zachować odległość i obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym.

14. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

15. Msza Święta za +Franciszka Kwidzińskiego z okazji ziemskich urodzin ofiarowana od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Kartuzach w niedzielę o godz.11.00

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 3 IX – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, wybitny teolog i reformator, doktor Kościoła.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy dzieci i młodzież na nowy rok szkolny, a solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.

Wasi Duszpasterze