XXIV Niedziela Zwykła

Syr 27,30 – 28,7 Odpuść winę bliźniemu
Rz 14,7-9 I w życiu, i w śmierci należymy do Pan
Mt 18,21-35 Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Potrzebujemy przebaczenia win bliźniemu i nam samym – o tym mówi dziś Słowo Boże. Ludzkim myśleniem, w którym wiele jest złości, gniewu, zemsty i nienawiści, człowiek nie znajdzie uzdrowienia i wybaczenia swoich win, jak mówi Mądrość Syracha. Pomocy szukajmy u Pana, jak zachęca nas Święty Paweł. Święty Piotr pyta Pana Jezusa: ile razy ma przebaczyć? Przebaczanie to miłość. Sami pragniemy i potrzebujemy ciągle przebaczenia, więc z radością ofiarujmy je bliźnim, żeby nam także przebaczono nasze grzechy, o czym mówi Pan Jezus w przypowieści o nielitościwym dłużniku. Niech Słowo Boże przemienia nasze serca, otwierając je na dar przebaczenia.

1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

2. Dzisiaj Dzień Fatimski – zapraszamy na godz.17.30 na różaniec i po mszy św. do udziału w Procesji Fatimskiej do Parku św. Jana Pawła II.

3. Dzisiaj odpust w Sianowie. Ze względu na trwającą pandemię nie ma w tym roku pieszej pielgrzymki; do Sianowa udajemy się indywidualnie, jeżeli ktoś pragnie również indywidualnie pieszo. Suma o godz. 11.30.

4. Dzieci, które wczoraj przystąpiły do I Komunii Świętej uczestniczą uroczyście dzisiaj we Mszy Św. o godz.11.00 oraz zapraszamy do udziału we Mszach Świętych w poniedziałek i wtorek o godz.18.00. W poniedziałek nabożeństwo dziękczynne z aktem zawierzenia i ofiarowania naszych dzieci Matce Bożej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dzieciach I Komunijnych i ich Rodzinach.

5. W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

6. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na Nowennę do Matki Bożej Bolesnej do poniedziałku 14.09. 2020 o godz.17.30.

7. W sobotę 19 września zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych w Kościerzynie ku czci Matki Bożej Bolesnej, który jest świętem Róż Różańcowych Rejonu Kościerskiego. Program: godz.11.45 – procesja z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z kopią Jej figury na Plac Jana Pawła II, godz.12.00 – suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Pomocniczego Arkadiusza Okroja.

8. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

9. Zapraszamy serdecznie do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony ziemi w poniedziałek o godz.17.30 pod Łapalickim Krzyżem. W czasie mszy św. będziemy prosili Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmiemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr. Serdecznie zapraszamy do udziału.

10. W związku z rezygnacją Pani Beaty Żaczek z obowiązków kościelnej, której bardzo dziękujemy za piękne pełnienie tych obowiązków; od 16 września funkcję tę w dalszym ciągu będą pełnić Panowie: Roman Szymański i Marek Szymański oraz Panowie: Jan Kotłowski, Mieczysław Laska i Piotr Małszycki. Panom, którzy pragną podjąć tę odpowiedzialną posługę dziękujemy serdecznie i życzymy wielu Bożych łask w pełnieniu tej funkcji dla dobra całej naszej Parafii.

11. Parafia św. Marcina w Sierakowicach oraz parafia w Sianowie zapraszają w piątek o godz.20.00 do kościoła parafialnego św. Marcina w Sierakowicach na Mszę św., która zainauguruje drugą edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W tym roku są dwie trasy, św. Jana Pawła II o długości 43 km oraz św. Barbary - 30 kilometrów. Zapisy i informacje dostępne są na stronie edk.org.pl oraz na facebooku EDK Sierakowice. Zamówione pakiety można odbierać we wtorek, środę i czwartek od 17.30 do 19.30 w kawiarence przy plebani oraz w piątek bezpośrednio przed mszą św. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

12. We wtorek, 15 września po Mszy świętej wieczornej w kościele odbędzie się spotkanie dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Przypominamy, że Ksiądz Biskup Diecezjalny od tego roku szkolnego postanowił przenieść termin udzielania sakramentu bierzmowania na I klasę szkoły ponadpodstawowej, dlatego dwuletni cykl przygotowania do bierzmowania rozpoczyna się dopiero w klasie VIII.

13. WEEKENDY DLA NARZECZONYCH - „Pary, które planują zawrzeć sakrament małżeństwa jeszcze w tym roku lub w przyszłym, prosimy o uczestnictwo w programie przygotowania do małżeństwa Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Jest to obowiązująca w naszej diecezji forma przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzona przez małżonków i księży. Terminy i zapisy na stronie www.ewangelizacjapelplin.pl”.

14. W przyszłą niedzielę kolekta na W.S.D. w Pelplinie.

15. Zachęcamy do nabycia nowego nru „Gościa Niedzielnego” i innych czasopism.

16. Przypominamy, że w kościołach należy zachować odległość i obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką, przyłbicą lub kaskiem ochronnym.

17. Zapraszamy na Różaniec Błagalny o ustanie epidemii, z prośbą o zdrowie dla chorych i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla służb medycznych, sanitarnych i mundurowych codziennie od poniedziałku do soboty o godz.7.30.

18. Msza św. za +Kazimierza Brylowskiego ofiarowana od Pracowników Urzędu Skarbowego w Kartuzach w czwartek o godz.7.00, a w intencji Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w sobotę o godz.8.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 16 IX – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.
• 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy miłej, z Bogiem przeżytej niedzieli. Matce Bożej, Pani Naszej – Matce i Królowej z Kartuskiego Raju polecamy naszych Drogich Parafian i Miłych Gości, a Solenizantom i Jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i pokoju w sercu.

Wasi Duszpasterze

bahçeşehir escort beylikdüzü escort sarcastic